Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Raudaskylän meijeriyhdistys (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:
Historia:Karjatalousvaltaisen Ylivieskan alueella olivat meijerit erittäin tärkeitä. Osuuskuntalain voimaan tulon jälkeen syntyi niin sanottuja kylämeijereitä. Tällainen yhtiömeijeri aloitti toimintansa vuokralla Jylhän talossa Raudaskylässä. Sen johtoon oli valittu meijeri-isäntä ja jokaisella talolla oli vuoropäivänsä. Seura oli palkannut meijerikön. Talkoilla suoritettiin kaikki tarvittavat korjaus- ja kunnostustyöt, ja talkoilla ajettiin myös jäähdyttämiseen tarvittu jää. Jo 1910-luvulla alkoivat eräät suuremmat meijerit ulottaa toimintaansa yhä laajemmalle. Niinpä Ylivieskan osuusmeijeri oli päässyt hallitsevaan asemaan pitäjän alueella 1920-luvun loppuun mennessä.
Muut:Ylivieskan Kotiseutuyhdistys ry on kerännyt aineiston, ja luovuttanut sen kotiseutuarkistoon vuonna 1985.
Rajavuodet:1894
Tietosisältö:Arkisto sisältää yhdistyksen ohjesääntöä koskevan Oulun läänin kuvernöörinviraston vahvistamispäätöksen.
Määrä:0,01 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt