Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Kiviojan Saha Oy (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:
Historia:Jaakko Finnilä perusti Kiviojan sahan vuonna 1889. Saha oli kaksiraaminen ja siinä toimi myös jauhomylly, ns. "ruukinmylly". Vuonna 1891 saha varustettiin höyryvoimalla käyvällä lokomobiililla. Omistajina mainittiin tuolloin Hakasaari & Stenbäck. Työtekijöitä oli enimmillään vuonna 1891 toista sataa henkilöä. Saha siirtyi norjalaisten T. & J. Salvesenien omistukseen vuonna 1903. Toiminimi muuttui vuonna 1905 "Aktiebolaget T. & J. Salvesen" -osakeyhtiöksi. Salvesenit omistivat metsiä Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä, josta tukit uitettiin Ylivieskaan. Päätuotteina olivat laudat ja puuhiili. Työaika oli aamu kuudesta ilta kuuteen ja yleensä työväki asui sahan lähellä sijanneissa vuokrataloissa tai omissa mökeissään. Sahalla oli myös ensimmäinen Ylivieskan sähkölaitos, joka laitettiin 1912. Salvesenit luopuivat ensimmäisen maailmansodan aikana suomalaisista sahoistaan. Kiviojan saha myytiin vuonna 1916 porilaiselle W. Rosenlew & Co:lle. Rakennus purettiin ja tuotanto siirrettiin Ykspihlajaan pian oston jälkeen. Lähde: kirjastovirma.fi/sahateollisuus
Muut:Sahanhoitaja G. A. Wittenbergin tytär terveydenhoitaja Ilona Järvikivi Oulusta on lähettänyt asiakirjat Matti Melantielle kotiseutuarkistoon toimitettavaksi. Toisen valokuvan on kotiseutuyhdistykselle lahjoittanut Risto Virko (e. Wittenberg) 27.4.1983. Toisen kuvan on jäljentänyt ja kotiseutuyhdistykselle luovuttanut Arvi Kivioja 1969.
Rajavuodet:1905 - 1917
Tietosisältö:Arkisto sisältää Oulun läänin v.t. kuvernöörin päätöksen 10.11.1906, jolla on vahvistettu sahan työntekijäin perustaman sairaus- ja hautausapukassan säännöt, sahan vanhojen työmiesten ja pomojen lahjalistan sekä kaksi valokuvaa sahan työväestä.
Määrä:0,024 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt