Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lampinsaaren yhdistys ry (Vihanti)

Toiminta / elinvuodet:?
Historia:
Muut:Muut nimet: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lampinsaaren osasto. Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä.
Rajavuodet:1980-2001
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjoja vuosilta 1992-1997 ja vuosikokouksien pöytäkirjoja vuosilta 1992-1999. Kokouksissa on päätetty yhdistyksen toimintamuodoista, tehty henkilövalintoja ja hyväksytty toimintasuunnitelmia ja -kertomuksia. Arkisto sisältää myös tilikirjat vuosilta 1987-1998, jäsenluetteloita, saapuneita kirjeitä, yhdistyksen eri toimintamuotoihin liittyviä asiakirjoja ja EU:n ruokatukiasiakirjoja.
Määrä:0,08 hm, 1 yks.
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt

B Luettelot
Ba Jäsen- ja muut luettelot
        - Jäsen- ja yhteystietoluetteloita / 1999-2001, i.v. /
C Pöytäkirjat
Ca Johtokunnan, hallituksen ja vuosikokousten pöytäkirjat
        - Johtokunnan, hallituksen ja vuosikokousten pöytäkirjoja / 1992-1999 /
D Toisteet
Da Toiminta- ja tilintarkastuskertomukset, talousarviot
        - Toiminta- ja tilintarkastuskertomuksia, toimintasuunnitelmia sekä talousarvioita / 1993-2001 /
Db Kirje- ja muut toisteet
        - Kirje- ja muut toisteet / 1995-2001, i.v. /
G Tiliasiakirjat
Ga Tilikirjat
        - Tilikirja / 1987-1998 /
Gb Muut tiliasiakirjat
        - Muita tiliasiakirjoja / 1994-2001 /
H Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
Ha Säännöt ja muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin
        - Yhdistyksen, piirin ja liiton säännöt / 1980-1998, i.v. /
Hb Toimintamuotojen asiakirjat
        - Toimintamuotojen asiakirjoja / 1992-2001, i.v. /
Hc Vuokra-, työsopimukset ja työtodistukset
        - Työsopimukset, työtodistukset ja vuokrasopimukset / 1994-2000 /
Hd EU-ruokatukiasiakirjat
        - Ruokatukihakemukset ja päätökset / 1996, 1997, 1999 /
U Muut asiakirjat
Ua Lehtileikkeet
        - Lehtileikkeitä / 1998-2001, i.v. /