Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Lumimetsän metsästysyhdistys ry (Vihanti)

Toiminta / elinvuodet:1963-
Historia:Lumimetsän metsästysyhdistys on perustettu 17.3.1963. Ensimmäisen johtokuntaan kuuluivat Eino Ukonmurto, Martti Äijälä, Toivo J. Mikkelä, Matti Junttila, Ahti Koskela, Väinö Ukonmurto ja Jaakko Arvola.
Muut:Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.
Rajavuodet:1963-2000
Tietosisältö:Arkisto sisältää kokouspöytäkirjoja vuosilta 1963-1987, tilikirjoja vuosilta 1988-1998, saapuneita kirjeitä, jäsenhakemuksia, säännöt ja jäsenluettelon vuosilta 1973-1979. Säilytetään samassa kotelossa Lumimetsän kylätoimikunnan arkiston kanssa.
Määrä:0,05 hm, 1 yks.
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt

B Luettelot
Ba Jäsen- ja muut luettelot
        - Jäsen- ja muita luetteloita / 1973-1983 /
C Pöytäkirjat
Ca Kokousten pöytäkirjat
        - Johtokunnan, vuosikokousten ja hirvimiesten kokouspöytäkirjoja / 1963-1987 /
Cb Muut pöytäkirjat
        - Muita pöytäkirjoja / 1977-1988 /
D Toisteet
Da Toiminta- ja tilintarkastuskertomukset
        - Toiminta- ja tilintarkastuskertomuksia / 1974-2000 /
Db Kirje- ja muut toisteet
        - Kirje- ja muut toisteet / 1975-1991 /
E Saapuneet asiakirjat
Ea Saapuneet kirjeet
        - Saapuneita kirjeitä / 1972-2000, i.v. /
Eb Jäsenhakemukset
        - Jäsenhakemuksia / 1974-1997 /
G Tiliasiakirjat
Ga Tilikirjat
        - Tilikirja / 1988-1991 /
        - Tilikirja / 1991-1994 /
        - Tilikirja / 1995-1998 /
Gb Muut tiliasiakirjat
        - Muita tiliasiakirjoja / 1967-1999 /
H Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
Ha Säännöt ja muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin
        - Sääntöjä, sopimuksia ja muutosilmoituksia / 1963-1997, i.v. /