Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Lions Club Vihanti (Vihanti)

Toiminta / elinvuodet:1965-
Historia:Lions Club Vihantia edelsi kahdeksan miehen pitämä keskustelupiiri, ukkojen kerho. Arvo Hentilän ehdotuksen pohjalta alettiin miettiä Lions Clubin perustamista, joka tapahtui 25.3.1965. Sen tärkeintä toimintaa on niin sanottu aktiviteettitoiminta eli yhteistoimin suoritettavat työ- keräys- ynnä muut aktiviteetit, joilla kerätään rahaa paikallisiin, alueellisiin, valtakunnallisiin ja maailmanlaajuisiin kohteisiin. Vihantilaisten "leijonien" pitkäaikaisin ja vuosittain toistuva aktiviteetti on härkäjuhlat. Vihannin Lioins Club on myös lähettänyt Vihannin lukion oppilaita kielileireille ja on ollut mukana SOS-lapsikylä hankkeessa, vanhusten kyyditsemiset joulukirkkoon sekä muut aktiviteetit ovat kuuluneet Vihannin Lionsien toimintaan.
Muut:Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi klubi järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, retkeilyjä sekä juhla- ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia. Varoja toimintansa tukemiseksi klubi hankkii vastaanottamalla lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä toimeenpanemalla asianomaisella luvalla varojenkeräyksiä, arpajaisia ja juhlia.
Rajavuodet:1965-2006
Tietosisältö:Arkisto sisältää hallituksen ja kuukausikokousten pöytäkirjat vuosilta 1965-2006, vuosikokousten pöytäkirjat vuosilta 1981-2005, tilikirjat vuosilta 1970-1992, jäsenluetteloita, saapuneita kirjeitä ja piirikuvernööriltä saapuneita tiedotteita, kirjetoisteita, säännöt, jäsen- ja toimintailmoituksia, historiikkeja, härkäjuhlien ja sos-lapsikylän asiakirjoja, valokuvia ja lehtileikkeitä. Säilytetään samassa kotelossa Vihannin Lions Ladyjen kanssa.
Määrä:0,83 hm, 11 yks.
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt