Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Lions Club Vihanti (Vihanti)

Toiminta / elinvuodet:1965-
Historia:Lions Club Vihantia edelsi kahdeksan miehen pitämä keskustelupiiri, ukkojen kerho. Arvo Hentilän ehdotuksen pohjalta alettiin miettiä Lions Clubin perustamista, joka tapahtui 25.3.1965. Sen tärkeintä toimintaa on niin sanottu aktiviteettitoiminta eli yhteistoimin suoritettavat työ- keräys- ynnä muut aktiviteetit, joilla kerätään rahaa paikallisiin, alueellisiin, valtakunnallisiin ja maailmanlaajuisiin kohteisiin. Vihantilaisten "leijonien" pitkäaikaisin ja vuosittain toistuva aktiviteetti on härkäjuhlat. Vihannin Lioins Club on myös lähettänyt Vihannin lukion oppilaita kielileireille ja on ollut mukana SOS-lapsikylä hankkeessa, vanhusten kyyditsemiset joulukirkkoon sekä muut aktiviteetit ovat kuuluneet Vihannin Lionsien toimintaan.
Muut:Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi klubi järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, retkeilyjä sekä juhla- ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia. Varoja toimintansa tukemiseksi klubi hankkii vastaanottamalla lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä toimeenpanemalla asianomaisella luvalla varojenkeräyksiä, arpajaisia ja juhlia.
Rajavuodet:1965-2006
Tietosisältö:Arkisto sisältää hallituksen ja kuukausikokousten pöytäkirjat vuosilta 1965-2006, vuosikokousten pöytäkirjat vuosilta 1981-2005, tilikirjat vuosilta 1970-1992, jäsenluetteloita, saapuneita kirjeitä ja piirikuvernööriltä saapuneita tiedotteita, kirjetoisteita, säännöt, jäsen- ja toimintailmoituksia, historiikkeja, härkäjuhlien ja sos-lapsikylän asiakirjoja, valokuvia ja lehtileikkeitä. Säilytetään samassa kotelossa Vihannin Lions Ladyjen kanssa.
Määrä:0,83 hm, 11 yks.
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt

A Diaarit, rekisterit ja päiväkirjat
B Luettelot
Ba Jäsen- ja muut luettelot
        - Jäsenluetteloita, talkoolistoja sekä osallistujaluetteloita / 1965-1994 /
Bb Valokuvaluettelot
        - Valokuvaluettelo / i.v. /
C Pöytäkirjat
Ca Hallituksen pöytäkirjat
        - Hallituksen pöytäkirjoja / 1965-2006 /
Cb Kuukausikokousten pöytäkirjat
        - Kuukausikokousten pöytäkirjoja / 1965-2006 /
Cc Vuosikokousten pöytäkirjat
        - Vuosikokousten pöytäkirjoja / 1981-2005 /
Cd Muut pöytäkirjat
        - Muita pöytäkirjoja, toimikuntien ja hallitusten kokoonpanot ja läsnäololistat / 1965-2006, i.v. /
Ce Lohkon kokousten pöytäkirjat
        - Lohkon kokouksien pöytäkirjoja / 1965-1996, 2006 /
D Toisteet
Da Toiminta- ja tilintarkastuskertomukset
        - Toiminta- ja tilintarkastuskertomukset, talousarviot ja toimintarungot / 1967-2006 /
Db Kirje- ja muut toisteet
        - Kirje. muita toisteita / 1965-2006, i.v. /
E Saapuneet asiakirjat
Ea Saapuneet kirjeet
        - Saapuneita kirjeitä / 1965-2006 /
Eb Saapuneet tiedotteet
        - Piirikuvernööriltä saapuneet tiedotteet / 1966-1998, 2003-2006 /
        - Piirikuvernööriltä saapuneet tiedotteet / i.v. /
Ec Lions liitolta ja kansaiväliseltä Lions Clubilta saapuneet kirjeet
        - Lions liitolta ja kansainväliseltä Lions Clubilta saapuneita kirjeitä / 1965-1997 /
G Tiliasiakirjat
Ga Tilikirjat
        - Tilikirja / 1970-1992 /
Gb Muut tiliasiakirjat
        - Muita tiliasiakirjoja / 1966-1998 /
H Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
Ha Säännöt ja muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin
        - Sääntöjä ja muutosilmoituksia yhdistysrekisteriin / 1965-1998 /
Hb Jäsenehdotukset ja siirtojäsenlomakkeet
        - Jäsenehdotuksia ja siitojäsenlomakkeita / 1966-1996 /
Hc Jäsen- ja toimintailmoitukset
        - Jäsen- ja toimintailmoituksia / 1965-1998 /
Hd Kuukauden jäsenilmoitukset ja muut ilmoitukset
        - Jäsenilmoiyiksia / 1993-2005 /
He Härkäjuhlien asiakirjat
        - Härhäjuhlien järjestelyihin liittyvät asiakirjat / 1967-1998, i.v. /
Hf Nuorisovaihtoasiakirjat
        - Nuorisovaihtoon liittyviä asiakirjoja / 1970-1992, i.v. /
Hg Kortit ja kutsut
        - Kortteja ja kutsuja / 1965-2005 /
Hh Historiikit, esitelmät, näytelmät
        - Vihannin Lions Clubin historiikit, esitelmät ja näytelmät / 1975-1990 /
Hi Kilpailujen tulokset
        - Vihannin Lions Clubin järejstämien kilpailujen tuloksia / 1974-1998 /
Hj Vihannin verotuskalenterit
        - Vihannin Lions Clubin julkaisemia verotuskalentereita / 1965, 1967-1971 /
Hk Sos-lapsikylän asiakirjat
        - SOS-lapsikylään liittyviä asiakirjoja / 1977-1987, i.v. /
Hl Todistukset, lipunluovutuskirjat, kunnia- ja kauppakirjat
        - Todistuksia, lipunluovutuskirjoja, kunnia- ja kauppakirjoja / 1969-1993 /
Hm Kirjat ja lehdet
        - Kirjoja ja lehtiä / 1997-1998, i.v. /
U Muut asiakirjat