Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Kuusiradin Nuorisoseura (Vihanti)

Toiminta / elinvuodet:-1969
Historia:
Muut:
Rajavuodet:1922-1969
Tietosisältö:Sisältää johtokunnan ja vuosikokousten pöytäkirjoja vuosilta 1959-1969, tilikirjan vuosilta 1924-1936, jäsenkirjan vuosilta 1922-1953, Eteenpäin lehtiä, vuosikertomuksia sekä kirjeitä. Jäsen- ja tilikirja ovat huonokuntoisia.
Määrä:0,12 hm, 5 yks.
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt

B Luettelot
Ba Jäsenkirjat
        - Jäsenkirja / 1922-1953 /
Bb Muut luettelot
        - Jäsenluettelo sekä muita luetteloita / 1954, 1961, i.v. /
C Pöytäkirjat
Ca Kokousten pöytäkirjat
        - Johtokunnan ja vuosikokousten pöytäkirjat / 1959-1969 /
D Toisteet
F Kirjeistö
Fa Saapuneet ja lähetetyt kirjeet
        - Saapuneita kirjeitä / 1941-1966 /
G Tiliasiakirjat
Ga Tilikirjat
        - Tilikirja / 1924-1936 /
Gb Tositteet
        - Tositteita / 1944-1960 /
H Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
Ha Näytelmät, lehdet, julisteet
        - Näytelmiä, lehtiä sekä julisteita / 1960-1965, i.v. /
Hb Eteenpäin lehdet
        - Eteenpäin lehdet / 1931-1933, 1935 /
Hc Puumerkit, kangasnäytteet
        - Puumerkkejä ja kangasnäytteitä / 1932-1935 /
Hd Muutosilmoitukset yhditysrekisteriin skä muut asiakirjat
        - Muutosilmoitus, todistuksia sekä muita asiakirjoja / 1934-1960 /
U Muut asiakirjat