Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Alpuan Nuorisseura (Vihanti)

Toiminta / elinvuodet:1903-
Historia:Alpuan Nuorisoseura on perustettu 8.2.1903. Ensimmäiseen johtokuntaan ovat kuuluneet Selma Häkkilä puheenjohtajana ja Jenny Pyhtinen sihteerinä, sekä jäseninä Stiina Häkkilä (Salo), Katri Helkkola, Juho Pyörälä, Juho Lumiaho, Jaakko Kankaala, Juho Maaranen ja Jaakko Jokilehto. Perustavassa kokouksessa keskusteltiin raittiudesta ja päätettiin, että seuraan liittyvän jäsenen oli noudatettava ehdotonta raittiutta. Vuoden 1918 sodan jälkeen toiminnan kohteeksi tuli erikoisesti kotiseututyö. Sotavuodet olivat hiljaiseloa nuorisoseuratyössä. Sitten seurasi hyvä vuosikymmen. Esitettiin runsaasti näytelmiä, tehtiin iltamavierailuja naapuriseuroissa ja osallistuttiin kilpailuihin. 60-luvulla seuratoimintaa kohtasi koko maanlaajuinen lama, joka näkyi myös Alpuassa. Uudella innolla ja uusin voimin vanhojen arvokkaalla tuella järjestettiin joulukuussa 1978 onnistuneesti 75-vuotisjuhlat.
Muut:
Rajavuodet:1904-1950
Tietosisältö:Sisältää opintokerhojen pöytäkirjoja vuosilta 1924-1926, saapuneita kirjeitä ja kortteja, nuorisoseuralaisten kirjoituksia ja tilikirjan vuosilta 1904-1907. Säilytetään samassa kotelossa Lampinsaaren Keilaajat ry:n arkiston kanssa.
Määrä:0,03 hm, 1 yks.
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt

C Pöytäkirjat
Ca Opintokerhon pöytäkirjat
        - Alpuan Nuorisoseuran Opintokerhon pöytäkirjoja / 1924-1926 /
D Toisteet
Da Toimintakertomukset
        - Toimintakertomus / 1939-1940 /
E Saapuneet asiakirjat
Ea Sapuneet kortit
        - Saapuneita kortteja / 1947-1950, i.v. /
Eb Saapuneet kirjeet
        - Saapuneita kirjeitä / 1946-1950 /
G Tiliasiakirjat
Ga Tilikirjat
        - Tilikirja / 1904-1907 /
H Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
Ha Säännöt
        - Sääntöjä / 1932-1947 /
Hb Tarinat
        - Tarinoita ja kertomuksia / i.v. /
Hc Lehdet ja kirjaset
        - Lehtiä ja kirjasia / 1937, 1947, i.v. /