Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Vihannin Kotiseutuyhdistys ry (Vihanti)

Toiminta / elinvuodet:1947-
Historia:Vihannin Kotiseutuyhdistyksen perustava kokous pidettiin 6.12.1947 Vihannin kunnantalolla. Ensimmäiset ja pitkäaikaiset puheenjohtajat olivat Aate Lumiaho ja Jaakko Verkasalo. Heti alusta alkaen yhdistys on järjestänyt erilaisia juhla-, retki- ja kokoustoimintaa. Makasiinimuseo, jonka avajaiset olivat 24.8.1948, ja ulkomuseoalue ovat olleet iso osa yhdistyksen toimenkuvaa. Vihannin Kotiseutuyhdistyksen sihteeri Matti Junttila teki suuren työn kerätessään esineistöä kotiseutumuseoon. Vuodesta 1939 lähtien on juhlittu Kotiseutu- eli Vihantipäivää joka toinen vuosi vuorotellen Vihannin eri kylillä. Vihannin Kotiseutuyhdistyksen toiminta jatkuu edelleen muun muassa juhlien, museotoiminnan ja ulkomuseoalueen rakennusten vuokraamisen muodossa.
Muut:Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten olojen kehittämiseksi alueellisen omaleimaisuuden pohjalta lähtien, osallistua ja pyrkiä vaikuttamaan tätä koskevaan yhteiskuntasuunnitteluun, toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin ja - historian tallennuksen, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla sekä työskennellä asukkaiden kotiseututuntemuksen ja - kiintymyksen sekä viihtyvyyden ja paikallishengen lisäämiseksi.
Rajavuodet:1938-2007
Tietosisältö:Arkisto sisältää Vihannin Kotiseutuyhdistyksen johtokunnan ja vuosikokouksien pöytäkirjat vuodesta 1947 alkaen. Pöytäkirjoissa on päätöksiä tulevien tapahtumien ja talkoiden järjestämisestä sekä uusien projektien aloittamisesta. Arkistossa on lisäksi toimintakertomuksia ja -suunnitelmia, tilikirjoja vuodesta 1948 lähtien, museon vieraskirjoja, saapuneita ja lähetettyjä kirjeitä, museon ja ulkomuseoalueen rakennusten asiaakirjoja. Lisäksi arkistossa on laaja kokoelma lehtileikkeitä ja pyhäjokiseutulehtiä sekä valokuvia.
Määrä:1,29 hm, 26 yks.
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt

A Diaarit, rekisterit ja päiväkirjat
B Luettelot
Ba Jäsen- ja muut luettelot
        - Jäsenluetteloita / 1958, 1977, 1979-1989, 1966, i.v. /
Bb Valokuvaluettelot
        - Valokuvaluettelo / 1947-1963 /
C Pöytäkirjat
Ca Kokousten pöytäkirjat
        - Pöytäkirjat / 1947-1963 /
        - Pöytäkirjat / 1963-1977 /
Cb Vuosikokouspöytäkirjat
        - Vuosikokouspöytäkirjat / 1977-2005 /
Cc Johtokunnan pöytäkirjat
        - Johtokunnan pöytäkirjat / 1977-2005 /
Cd Muut pöytäkirjat
        - Yksittäisiä pöytäkirjoja / 1977-1979 /
D Toisteet
Da Toiminta- ja tilintarkastuskertomukset
        - Toimintakertomuksia / 1975-2006 /
Db Toimintasuunnitelmat ja talousarviot
        - Toimintasuunnitelmia ja talousarvioita / 1953-2003 /
Dc Kirje- ja muut toisteet
        - Lähetettyjä kirjeitä ja anomuksia / 1948-2007, i.v. /
E Saapuneet asiakirjat
Ea Saapuneet kirjeet
        - Saapuneita kirjeitä / 1946-2007, i.v. /
G Tiliasiakirjat
Ga Tilikirjat
        - Tilikirja / 1962-1973 /
        - Tilikirja / 1978-1984 /
        - Tilikirja / 1984-1987 /
        - Tilikirja / 1988-1993 /
        - Tilikirja / 1996-2001 /
        - Tilikirjat / 1948-1961 /
        - Tilikirjat / 1974-1977 /
Gb Palkka-asiakirjat
        - palkkatositteita / 1947-2007 /
Gc Tilitositteet
        - Tilitositteita / 1948-2004 /
Gd Työllistämistukiasiakirjat
        - Työllistämistukihakemuksiet ja -päätökset / 2005-2007 /
Ge Muut tiliasiakirjat
        - Tulolaskelmia ja taseita / 1947-2004 /
H Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
Ha Säännöt
        - Säännöt / 1947, 1959, 1996, i.v. /
Hb Muutoilmoitukset yhdistysrekisteriin
        - Muutosilmoituksia / 1949-2004, i.v. /
Hc Vihannin kotiseutukeskuksen asiakirjat
        - Suunnitteluvaiheen asiakirjoja / 1977-1978, i.v. /
Hd Työsopimukset,- todistukset ja kauppakirjat
        - Työsopimukset,- todistukset ja kauppakirjat / 1949-2008, i.v. /
He Kotiseutumuseon asiakirjat
        - Kotiseutumuseon asiakirjat / 1950-1999, i.v. /
Hf Projektien asiakirjat
        - Projektien asikirjoja / 1991-1997 /
Hg Nuori-idea palkinnon asiakirjat
        - Nuori Idea-palkinnon asiakirjoja / 1991-2002 /
Hh Ulkomuseoalueen rakennusten asiakirjat 1981-2006
        - Aitan asiakirjat / /
        - Hietalan kantin asiakirjat / /
        - Mikkelän kantin asiakirjat / /
        - Tuulimyllyn asiakirjat / /
        - Uhtuan kantin asiakirjat / /
        - Ukko-pekan asiakirjat / /
        - Vesihelmijuhlan asiakirjat / /
Hi Puheet, historiikit ja kansanperinne
        - Puheita, runoja ja historiikkeja / 1974-2001, i.v. /
        - Suullinen kansanperinne / 1974-2001, i.v. /
Hj Kirjojen aineistot
        - Runokirjan aineosto / 1948-2006, i.v. /
        - Vihantikirjan aineisto / 1948-2006, i.v. /
Hk Juhlien ohjelmat, kortit ja adressit
        - Juhlien ohjelmia / 1952-1997, i.v. /
Hl Julisteet
        - Vihantipäivien julisteita / 1952-1956, i.v. /
Hm Hämäränkähämäsä-kirja
        - Hämäränkähämässä kirjan raakaversio / /
S Elokuvat ja äänitteet
Sa Suullisen perinteen äänitteet
        - Suullisen perinteen äänitteet / 2002 / laatikko
U Muut asiakirjat
Ua Lehtileikkeet ja lehdet
        - Kaleva ja Liitto / /
        - lehtileikkeet / 1938-1998 /
        - Muut lehdet / 1963-1968, 1970-1972, 1974, 1979, 1983, 2007 /
Ub Valokuvat
        - Diat / / 3 kappaletta
        - Henkilökuvia / / 66 kappaletta
        - Ilmavalokuvia Vihannin taloista / /
        - Jarmikat-yhtye / /
        - Kuva kivikautisesta asuinalueesta Vihannissa / / 1 kappale
        - Kuva Vihannin kunnanhallituksesta ja Pyhäjokiseudun hallituksesta / / 3 kappaletta
        - Kuvia erilaisista juhlista ja tapahtumista / / 19 kappaletta
        - Kuvia hautakivistä / / 5 kappaletta
        - Kuvia Huhtalan navetasta, Ollilan aitasta ja pajasta / / 6 kappaletta
        - Kuvia Kuusiahon myllystä / / 6 kappaletta
        - Kuvia laulutilaisuudesta ulkomuseoalueella / / 3 kappaletta
        - Kuvia Matti Junttilasta / / 6 kappaletta
        - Kuvia Mikkelästä / / 9 kapapletta
        - Kuvia S.O.S-lapsikylän rakennusvauheesta / / 3 kappaletta
        - Kuvia Uhtuankantista / / 1 kappale
        - Kuvia Vihannin kirkosta / / 3 kappaletta
        - Kuvia Vihannin kunnanhallituksesta / 1937-1945, 1951-1953, 1961-1962 / 5 kappaletta
        - Kuvia Vihannin markkinoilta / 1983, 1987 / 11 kappaletta
        - Maisemakuvia Vihannista ja muualtakin / / 11 kappaletta
        - Mustavalkokuvia vanhan rakennuksen kokoamisesta / / 12 kappaletta
        - Muut kuvat / / 3 kappaletta
        - Negatiivit / /
        - Ryhmäkuvia / / 24 kappaletta
        - Suurennettuja mustavalkokuvia / / 49 kappaletta
        - Valokuva-albumi / / 95 kappaletta
        - Valokuva-albumi / / 28 kappaletta
        - Vihannin Kotiseutuyhdistyksen 50-vuotis juhlanäyttelyssä esillä olleita valokuvia / / 12 kappaletta
        - Vihanti-kirjassa käytetyt kuvat / / 5 kappaletta
        - Vihantilaisia rakennuksia / / 29 kappaletta
        - Vihantilaisia rakennuksia / / 44 kappaletta
Uc Numeroidut valokuvat
        - Kunnallisneuvos Juho Pyörälän hautajaiskuvia / / 15 kappaletta
        - Kuvia hautajaisista / /
        - Kuvia Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan kotiseuturetkeltä Vihantiin / 22.7.-10.8.1963 /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
        - Numeroidut valokuvat / /
Ud Pyhäjokiseutu -lehdet
        - Pyhäjokiseutu / 1954-1957 /
        - Pyhäjokiseutu / 1958-1962 /
        - Pyhäjokiseutu / 1962-1978 /