Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Vihannin Kotiseutuyhdistys ry (Vihanti)

Toiminta / elinvuodet:1947-
Historia:Vihannin Kotiseutuyhdistyksen perustava kokous pidettiin 6.12.1947 Vihannin kunnantalolla. Ensimmäiset ja pitkäaikaiset puheenjohtajat olivat Aate Lumiaho ja Jaakko Verkasalo. Heti alusta alkaen yhdistys on järjestänyt erilaisia juhla-, retki- ja kokoustoimintaa. Makasiinimuseo, jonka avajaiset olivat 24.8.1948, ja ulkomuseoalue ovat olleet iso osa yhdistyksen toimenkuvaa. Vihannin Kotiseutuyhdistyksen sihteeri Matti Junttila teki suuren työn kerätessään esineistöä kotiseutumuseoon. Vuodesta 1939 lähtien on juhlittu Kotiseutu- eli Vihantipäivää joka toinen vuosi vuorotellen Vihannin eri kylillä. Vihannin Kotiseutuyhdistyksen toiminta jatkuu edelleen muun muassa juhlien, museotoiminnan ja ulkomuseoalueen rakennusten vuokraamisen muodossa.
Muut:Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten olojen kehittämiseksi alueellisen omaleimaisuuden pohjalta lähtien, osallistua ja pyrkiä vaikuttamaan tätä koskevaan yhteiskuntasuunnitteluun, toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin ja - historian tallennuksen, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla sekä työskennellä asukkaiden kotiseututuntemuksen ja - kiintymyksen sekä viihtyvyyden ja paikallishengen lisäämiseksi.
Rajavuodet:1938-2007
Tietosisältö:Arkisto sisältää Vihannin Kotiseutuyhdistyksen johtokunnan ja vuosikokouksien pöytäkirjat vuodesta 1947 alkaen. Pöytäkirjoissa on päätöksiä tulevien tapahtumien ja talkoiden järjestämisestä sekä uusien projektien aloittamisesta. Arkistossa on lisäksi toimintakertomuksia ja -suunnitelmia, tilikirjoja vuodesta 1948 lähtien, museon vieraskirjoja, saapuneita ja lähetettyjä kirjeitä, museon ja ulkomuseoalueen rakennusten asiaakirjoja. Lisäksi arkistossa on laaja kokoelma lehtileikkeitä ja pyhäjokiseutulehtiä sekä valokuvia.
Määrä:1,29 hm, 26 yks.
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt