Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Haapajärven kalastuskunta (Haapajärvi)

Toiminta / elinvuodet:?
Historia:-
Muut:-
Rajavuodet:1953-2003
Tietosisältö:Arkisto sisältää muun muassa vuosikokousten pöytäkirjoja, muita pöytäkirjoja, toimintakertomuksia, lähetettyjen kirjeiden toisteita, saapuneita asiakirjoja, tuloslaskelmia, talousarvioita, säännöt, Hautaperän allasta koskevia asiakirjoja sekä rapuasioita koskevia asiakirjoja.
Määrä:-
Käyttörajoitukset:-

Arkistoyksiköt

C Pöytäkirjat
D Toisteet
E Saapuneet asiakirjat
F Kirjeistö
G Tiliasiakirjat
H Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
Ha Säännöt
        - Säännöt / 1953, 1986 / 2 kappaletta
Hb Sopimukset
        - Kalastus- ja metsästysvuokrasopimus ja omistusta koskeva asiakirja / 1981 / 2 kappaletta
        - Kauppakirja jakamattomista vesialueista Haapajärven jakokunta - Revon Sähkö / 1971 / 1 moniste
        - Luovutuskirja Haapajärven jakokunta - Haapajärven kalastuskunta / 1973 / 1 kappale
        - Sitoumus Revon Sähkö - Haapajärven kalastuskunta ja kopio vastaavasta sitoumuksesta Revon Sähkö - Kuusaan kalastuskunta / 1980 / 2 kappaletta
        - Sopimus veden johtamisesta Lohijokeen Haapajärven kalastuskunta - Tele, saatekirje liitteineen / 1996 / 4 kappaletta
        - Vuokrasopimus Varisjärvestä Haapajärven kalastuskunta - Kumisevan kylätoimikunta / 1990 / 1 kappale
Hc Hautaperän allasta koskevat asiakirjat
        - Kartta / - / 1 A3
        - Lähetetyt asiakirjat / 1970, 1971 / 3 kappaletta
        - Neuvottelukokouksen ja yhteiskokouksen pöytäkirjat / 1974, 1980 / 2 kappaletta
        - Saapuneet asiakirjat / 1970-1983, 1987 / 11 kappaletta
Hd Kalajoen kalastusaluetta koskevat asiakirjat
        - Kalastusalueen kirje virkistyskalastuslupahankkeesta, kalastuskunnan vastaus / 1988-1989 / 2 kappaletta
        - Muut asiakirjat / 1982, 1984-1991, 1993 / 9 kappaletta
        - Pöytäkirjat / 1984, 1986 / 2 kappaletta
        - Saapuneet asiakirjat / 1984-1991 / -
He Kalajoen keskiosan järjestelyä koskevat asiakirjat
        - Lähetetyt asiakirjat / 1966 / 1 kappale
        - Neuvottelukokousten pöytäkirjoja / 1982, 1984 / 2 kappaletta
        - Pöytäkirjaotteita johtokunnan kokouksista / 1966, 1973 / 2 kappaletta
        - Saapuneet asiakirjat / 1960-1967, 1975, 1980, 1988 / 6 kappaletta
Hf Kalanistutusta koskevat asiakirjat
        - Avustusanomuksia Haapajärven kaupunginhallitukselle ja matkailulautakunnalle / 1984, 1986 / 2 kappaletta
        - Avustusanomus Haapajärven kunnanvaltuustolle ja valtuuston päätös / 1956 / 2 kappaletta
        - Avustusanomus Oulun kalastuspiirille, päätös ja kirje istutuksien toteutuksesta / 1991 / 3 kappaletta
        - Epävirallinen tiedustelu Lestijärven kalastuskunnalle yhteistyömahdollisuuksista, Lestijärven kalastuskunnan päätös / 1970 / 2 kappaletta
        - Istutuspöytäkirja / 1991 / 2 kappaletta
        - Kalanpoikashinnastoja / 1971-1973 / 3 kappaletta
        - Kalanpoikasten hintasuositusotteita / 1968-1991 / 9 kappaletta
        - Keskipohjanmaan Maanviljelysseuran moniste arvokalojen viljelytoiminnasta, muistiinpanoja kuhanviljelystä, ilmoituksia kalatalouskursseista ja luettelo kalakirjallisuudesta / - / 5 kappaletta
        - Kirje hauenviljelyä koskien, Oulun Maatalouskeskuksen monisteita hauenviljelystä ja hauenviljelylaatikon valmistusohje / - / 4 kappaletta
        - Kirje kalastajille / - / 1 kappale
        - Kunnanjohtajan kirje lohenkasvatuksesta / 1963 / 1 kappale
        - Muita lomake- ja tarvikehinnastoja / 1965-1979 / 5 kappaletta
        - Postikortti Oulun läänin Talousseuralta / 1956 / 1 kappale
        - Taulukoita istutuksista ja siirroista / 1954-1966 / 15 kappaletta
        - Todistus kalanpoikasistutuksista 1956-1980 / - / 1 kappale
        - Valokuvia kalanistutuksesta / - / 6 kappaletta
Hg Kuonanjärven kalastushoitoyhtymä Kuona
        - Lähetetyt asiakirjat / 1979-1991 / 6 kappaletta
        - Pöytäkirjaote kalastuskunnan johtokunnan kokouksesta / 1976 / 1 kappale
        - Saapuneet asiakirjat / 1969-1975, 1977, 1991 / 8 kappaletta
        - Yhteisten neuvottelukokousten pöytäkirjoja / 1982 / 2 kappaletta
Hh Rapuasioita koskevat asiakirjat
        - Lupa-anomus rapusafaritoimintaan / 1989 / 1 kappale
        - Muistio Haapajärven kalastuskuntien yhteispalaverista koskien raputilannetta ja rapukannan elvyttämistä, raportti koeravustuksesta / 1997 / 2 kappaletta
        - Oulun maatalouskeskuksen kirjeitä raputilanneselvityksestä ja täpläraputilauksesta / 1973-1974 / 2 kappaletta
        - Ravustusta koskevat viralliset määräykset ja suositukset / - / 1 kappale
        - Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kirjeitä ja tiedustelu rapuistutuksista, kalastuskunta - kalantutkimusosasto sopimus täplärapuistutuksista / 1971-1972 / 4 kappaletta
U Muut asiakirjat