Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Kuusamon Sotaveteraanit r.y. (Kuusamo)

Toiminta / elinvuodet:1971-
Historia:Kuusamon sotaveteraaniyhdistyksen perustava kokous pidettiin Kuusamossa Hotelli Koillis-Pohjassa 20.1.1971. Kokoukseen saapui 22 veteraania, joille Suomen sotaveteraaniliiton kenttäsihteeri Onni Palaste selosti veteraanityön tärkeyttä. Läsnä oli myös piirin toiminnanjohtaja Eemil Ruoppa Oulusta. Keskustelun jälkeen päätettiin perustaa paikallisyhdistys Kuusamoon. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalervo Ervasti ja jäseniksi Armas Suviaro, Niilo M. Polojärvi, Eetu Lämsä, Kaarlo Muhonen, Toivo Mommo ja Martti Kämäräinen. Hallitus 26.1.1971 pitämässään kokouksessa valitsi varapuheenjohtajaksi Armas Suviaron ja sihteeriksi Niilo M. Polojärven. Yhdistys rekisteröitiin 9.12.1971 numerolla 108067. Yhdistyksen lippu vihittiin 26.12.1974.
Muut:Yhdistyksen tarkoituksena on paikallisena jäsenyhdistyksenä toimia sotaveteraanien ja heidän omaistensa sosiaalisen huollon kehittämiseksi, asumisolojen parantamiseksi ja kuntoutustoiminnan edistämiseksi sekä ylläpitää heidän keskuudessaan yhteenkuuluvuutta, yhteisvastuuta ja isänmaallista henkeä. Luovuttaja Teppo Marttinen, Kuusamon Sotaveteraanit ry.
Rajavuodet:
Tietosisältö:Arkisto koostuu pääosin luetteloista, pöytäkirjoista, kirjeistä ja tiliasiakirjoista.
Määrä:0,53 hm
Käyttörajoitukset:Käytettävissä tutkimusta varten tutkijain käyttöön.

Arkistoyksiköt

B Luettelot
Ba Jäsenluettelot
        - Jäsenluettelot / 1972-1975, 1976-1979, 1982, 1984-1994 / nippu
Bb Luettelot kuolleista jäsenistä
        - Kuolleet jäsenet / 1972-1995 / nippu
Bc Kuntoutuksiin hakeneet ja valitut
        - Kuntoutuksiin hakeneet ja valitut / 1985-1995 / nippu
Bd Luettelot retkille osallistuneista
        - Retkille osallistuneet / 1974-1975, 1980, 1983, 1985-1994 / nippu
Be Muut luettelot
        - Muut luettelot / 1971-1975, 1985-1994 / nippu
C Pöytäkirjat
Ca Hallituksen pöytäkirjat
        - Pöytäkirjat / 1971-1977 / nippu
        - Pöytäkirjat / 1978-1986 / nippu
        - Pöytäkirjat / 1986-1994 / nippu
Cb Vuosikokousten pöytäkirjat
        - Pöytäkirjat / 1973-1995 / nippu
Cc Muut pöytäkirjat
        - Muut pöytäkirjat / 1972, 1977, 1985-1987, 1989, 1991 / nippu
D Toisteet
Da Kirjeiden toisteet
        - Kirjeiden toisteet / 1971-1995 / nippu
Db Lähetetyt anomukset ja hakemukset
        - Anomukset ja hakemukset / 1971-1977 / nippu
Dc Toimintakertomukset
        - Toimintakertomukset / 1971-1994 / nippu
Dd Vuositilastot
        - Vuositilastot / 1972-1993, puuttuu v. 1976 / nippu
De Työtodistusten jäljennökset
        - Työtodistukset / 1976-1977 / nippu
E Saapuneet asiakirjat
Ea Saapuneet kirjeet
        - Kirjeitä / 1971-1995 / nippu
Eb Saapuneet kirjeet yksityisiltä
        - Kirjeet yksityisiltä / 1972, 1985-1986, 1988, 1990-1991 / nippu
Ec Saapuneet pöytäkirjanotteet ja päätökset
        - Pöytäkirjanotteet ja päätökset / 1965, 1971, 1973-1994 / nippu
Ed Kutsut, käsiohjelmat ja onnittelut
        - Kutsut, käsiohjelmat ja onnittelut / 1981, 1984, 1987-1994 / nippu
G Tiliasiakirjat
H Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
Ha Yhdistyksen perustamisasiakirjat
        - Perustamisasiakirjat / 1972, 1975, 1982, 1987-1989 / nippu
Hb Historiikit ja puheet
        - Historiikit ja puheet / 1971-1981, 1987, 1990, 1992-1993, 1995 / nippu
I Kartat ja piirustukset
M Suunnitelmat, tutkimukset ja muistiot
U Muut asiakirjat