Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Kuusamon Sotaveteraanien Huoltoyhdistys r.y. (Kuusamo)

Toiminta / elinvuodet:1962-
Historia:Yhdistys on perustettu 25.2.1962. Perustavassa kokouksessa oli läsnä 20 sotaveteraania. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin veteraani Tauno D Väkevä, varapuheenjohtajaksi majuri Erkki Vaalama sekä sihteeriksi piiriedustaja Eemil Timonen. Muita jäseniä olivat Eino Mustonen, Erkki Pulkkanen, Vieno Armas Siikaluoma, Eino Määttä, Antti Kurvinen, Toivo Tauriainen ja Juho Vesterinen. Varajäseniä olivat Veeli Karvonen, Erkki Tahkola, Kalle Luukkonen, Janne Hänninen ja Juho Käkelä. Jäsenmaksuksi hyväksyttiin varsinaiselta jäseneltä 100 mk/v. Kannattajajäseneltä 500 mk/v. Ja ainaisjäseneltä 2000 mk/v.
Muut:Työskennellä sosiaalisen huollon turvaamiseksi vähävaraisille sotaveteraaneille ja heistä riippuvaisuussuhteessa oleville omaisilleen, ylläpitää yhteenkuuluvuutta eri rintamaosilla taistelleiden sotaveteraanien kesken ja valvoa yleisiä ammatillisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etujaan. Luovuttaja Kuusamon Sotaveteraanit ry.
Rajavuodet:-
Tietosisältö:Arkisto koostuu mm. jäsenluettelosta, pöytäkirjoista, kirjeistöstä, tilikirjasta ja tositteista.
Määrä:-
Käyttörajoitukset:Käytettävissä tutkimusta varten tutkijain käyttöön.

Arkistoyksiköt

B Luettelot
Ba Jäsenkortit
        - Jäsenkortit / 1962 / nippu
C Pöytäkirjat
D Toisteet
Da Ilmoitukset jäsenrekisteriin
        - Ilmoitukset jäsenrekisteriin / 1962 / nippu
E Saapuneet asiakirjat
Ea Saapuneet kirjeet
        - Kirjeitä / 1962 / nippu
G Tiliasiakirjat
Ga Tilikirjat
        - Tilikirja / 1962 / nippu
        - Tositteita / 1962-1966 / nippu
H Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
Ha Sopimuskirja ja säännöt
        - Sopimuskirja ja säännöt / 1962 / nippu