Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Kiiskilänkylän nuorisoseura (Sievi)

Toiminta / elinvuodet:?
Historia:-
Muut:-
Rajavuodet:1917-1978
Tietosisältö:Arkisto sisältää saapuneiden kirjeiden diaarit, jäsenluetteloja, opintokerhon jäsenlistan, lehti- ja arkistoluetteloja, pöytäkirjoja, vuosikertomuksia, opintokerhon apurahahakemuksia, lähetettyjä kirjeitä, saapuneita kirjeitä, tilikirjoja, nuorisoseuran taloa koskevia asiakirjoja, rekisteröimisilmoituksia ja sääntöjä, huvilupa-anomuksia, velkakirjan, seuralehtiä, puumerkkejä, kotiseutujuttuja, kunniakirjoja, julisteen sekä lehtileikkeitä.
Määrä:-
Käyttörajoitukset:-

Arkistoyksiköt

A Diaarit, rekisterit ja päiväkirjat
Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit
        - Saapuneiden kirjeiden diaarit / 1922-1936 / nippu
B Luettelot
C Pöytäkirjat
D Toisteet
E Saapuneet asiakirjat
G Tiliasiakirjat
H Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
Ha Nuorisoseuran taloa koskevat asiakirjat
        - Nuorisoseuran taloa koskevat asiakirjat / 1924, 1926, 1963, 1966 / nippu
Hb Rekisteröimisilmoituksia ja sääntöjä
        - Rekisteröimisilmoituksia ja sääntöjä / 1922, 1929, 1958, vuosiluvuttomia / nippu
Hc Huvilupa-anomukset
        - Huvilupa-anomukset / 1933-1936 / nippu
Hd Velkakirja
        - Velkakirja / 1921 / nippu
U Muut asiakirjat