Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Kuusamon porottomien yhdistys r.y. (Kuusamo)

Toiminta / elinvuodet:1952-?
Historia:Yhdistys perustettiin 7.7.1952. Kesäkuussa yhdistyksen jäsenhankinta sai alussa voimakkaan alkusysäyksen, sillä vuoden vaihteessa 1953 oli jäsenmäärä 404. 1953 marraskuussa lähetettiin yhdistyksen säännöt rekisteriröimis- hakemusta varten henkikirjoittajalle. Säännöt olivat saapuneet Oikeusministeriölle 26. päivä marraskuuta 1952, mutta tulivat vielä korjattavaksi tämän tilivuoden tammikuulla. Sitten lähetettiin kiireellisesti henkikirjoittajalle sekä edelleen 15. päivänä tammikuuta 1953 Oikeusministeriölle. Yhdistys on rekisteriröity 25.2.1953.
Muut:Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa maanviljelijöiden etuja ja oikeuksia porojen heidän viljelmillään ja metsissään tekemien vahinkojen arvioimisissa ja korvausasioissa. Yhdistys voi järjestää edellä sanotun selvittämiseksi yleisiä kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä ottaa palvelukseensa asiantuntijoita ja lainoppineita henkilöitä.
Rajavuodet:1952-1963
Tietosisältö:Arkisto koostuu mm. jäsenluetteloista, kirjeistä, tiliasiakirjoista, pöytäkirja-aineistosta, joista suurin osa jäljennöksiä. Sisältää myös otteen perustamiskokouksen pöytäkirjasta ja jäljennöksen yhdistyksen säännöistä.
Määrä:0,04 hm
Käyttörajoitukset:Käytettävissä tutkimusta varten tutkijain käyttöön.

Arkistoyksiköt

B Luettelot
C Pöytäkirjat
Ca Pöytäkirjat
        - Pöytäkirjat / 1952, 1954, 1956, 1960 / nippu
D Toisteet
Da Lähetettyjen asiakirjojen toisteet
        - Kirjeet ja tiedottteet / 1953, 1955-1956, 1959-1960, 1962, 1965 / nippu
E Saapuneet asiakirjat
G Tiliasiakirjat