Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1989 -
Historia:Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy on 29.12.1989 rekisteröity vuoden 1990 alusta toimintansa aloittanut Ylivieskan kaupungin tytäryhtiö. Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy on merkittävin vuokra-asuntoja hallinnoiva ja tarjoava yhtiö ja on samalla myös kaupungin vuokra-asuntojen hankintayhtiö. Yhtiö rakentaa, ostaa ja perusparantaa kulloisenkin tarpeen mukaisia vuokra-asuntoja. Ennen yhtiön perustamista asuntoasiat ja Ylivieskan kaupungin omistamien kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden tehtävät on hoidettu Ylivieskan kaupungin toimesta. Tältä ajalta muodostuneet asiakirjat ovat Ylivieskan kaupungin päätearkistossa. Ylivieskan kaupunki jatkoi osan yhtiöiden hallinnointia Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy:n perustamisen jälkeen. Tehtävät siirtyivät yhtiölle vaiheittain fuusioiden yhteydessä.
Muut:Suurin osa asiakirjoista on vielä Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy:n hallussa. Ainoastaan vanhimpia asiakirjoja on siirretty kotiseutuarkistoon.
Rajavuodet:
Tietosisältö:
Määrä:
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt