Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Sotainvaliidien Veljesliiton Ylivieskan osasto r.y (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1944 - 2017
Historia:Sotainvalidien Veljesliiton Ylivieskan alaosasto on perustettu 7.5.1944. Perustajajäseninä olivat Kalevi Pokela, Veikko Liimatainen ja Jooseppi Koskela. Yhdistys rekisteröitiin 29.9.1944. Hallituksen jäseninä toimivat puheenjohtajana Kalevi Pokela, varapuheenjohtajana Eino Niskanen, sekä Veikko Liimatainen, Jooseppi Koskela, Johan Niemelä, Frans Järvelä ja Viljo Timlin. Varajäseninä olivat Veikko Laakkonen, Frans Myllykangas, Vilhelm Löytynoja ja Vilho Leskelä. Osaston nimi muutettiin 14.11.1957 Sotainvalidien Veljesliiton Ylivieskan osasto r.y.:ksi, jolloin myös yhdistyksen säännöt uudistettiin. Sotainvalidit pyörittivät vuodesta 1958 lähtien kahvilaliikettä "Kahvitupa" asema-aukiolla nykyisen matkahuollon paikalla. Rakennus oli pieni 36 m2:n kokoinen ja lautarakenteinen. Sivuseinät olivat kokonaan ikkunarakenteiset. Se oli alkujaan lottien vuonna 1939 rakennuttama Lasipalatsi, joka oli siirretty Kauppakadun varrella olevalta E-liikkeen tontilta. Varsinainen Matkahuoltorakennus valmistui vuonna 1964, jolloin kahvilatoiminta siirtyi siihen "Matkahuollon kahvila" -nimisenä. Liiketoiminta lopetettiin 30.4.1983. Naisjaosto perustettiin vuonna 1944 tukemaan alaosaston toimintaa. Naisjaostoa oli perustamassa Ebba Kassinen (s. 1899). Sotien aikana hän toimi Ylivieskassa yhdyslottana. Kassinen toimi naisjaoston puheenjohtajana 2,5 vuotta, jatkaen varapuheenjohtajana vuoteen 1950 saakka, jonka jälkeen hän jatkoi edelleen johtokunnan jäsenenä. Toisena perustajajäsenenä oli Maria Päivärinta (s. 11.7.1900). Hän toimi aluksi 2,5 vuotta varapuheenjohtajana, jonka jälkeen jaoston pitkäaikaisena puheenjohtajana. Naisjaoston asiakirjoja on vuoteen 1995 saakka. Jaosto on ilmeisesti ollut jonkin aikaa toimimaton, sillä naisjaoston jäsenlistassa on tieto, että se perustettiin uudelleen 20.3.2007. Invalidien vuosikokouksessa 22.2.2007 naisjaoston toiminta käynnistettiin uudelleen. Naisjaoston puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Korhonen. 2.3.2007 puheenjohtajaksi valittiin Hanna Jylhä ja varapuheenjohtajaksi Kaisa Korhonen. Naisjaoston toiminta päätettiin lopettaa 12.2.2008 vuosikokouksessa siinä yhteydessä, kun keskusjärjestön toiminta lopetetaan. Sotainvalidien Alavieskan osasto teki 25.11.2010 päätöksen, jonka mukaan se liittyi Ylivieskan osastoon vuoden 2011 alussa. 22.2.2016 pidetyssä hallituksen kokouksessa päätettiin esittää vuosikokoukselle osaston purkaminen. Yhdistyksen purkautumisilmoitus rekisteröitiin 2.1.2017. Selvitysmiehinä toimivat Eero Huttunen ja Matti Lahti.
Muut:Osa asiakirjoista on tullut helmikuulla 1996 Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistosta, minne ne oli toimitettu Keskipohjan Säästöpankista. Aineistoa ovat vuosien saatossa luovuttaneet useat henkilöt. Luovutussopimus on laadittu Eero Huttusen kanssa 20.9.2017.
Rajavuodet:1944 - 2017
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjoja, jäsenluetteloita, yhdistysrekisteriasioita, toimintakertomuksia, lehtileikekokoelmia, valokuvia, tiliasiakirjoja, sopimuksia, omistusasiakirjoja sekä muita hallintoon liittyviä asiakirjoja. Aineistosta on määräajan säilytettävää 0,178 hm.
Määrä:0,937 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt