Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Pohjois-Suomen Maamiesopiston kannatusyhdistys r.y (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1947 - 2017
Historia:Maatalousopistotoimikunta ehdotti vuonna 1945, että Pohjois-Suomeen perustettaisiin kolmas maatalousopisto. Toimikunta piti sopivana paikkana Ylivieskaa. Maataloustuottajain yhdistys asetti toimikunnan 28.10.1945 valmistelemaan asiaa. Toimikuntaan valittiin Heikki Simonen, Kusti Eskola, Veikko Ängeslevä, Jaakko Takalo, Eino Jaakola sekä Erkki Mäkelä. 15.12.1945 pidettiin maatalousopiston perustamista käsittelevä kokous, jossa päätettiin perustaa Pohjois-Suomen maamiesopiston kannatusyhdistys. Yhdistys perustettiin 4.10.1947 ja merkittiin rekisteriin 12.11.1948. Yhdistyksen tarkoituksena oli huolehtia Pohjois-Suomen maamiesopiston aatteellisesta ja taloudellisesta tukemisesta, herättää nuorisossa harrastusta maatalousammattisivistyksen hankkimiseen järjestämällä esitelmä-, juhla- ja valistustilaisuuksia. Yhdistys sai nopeasti hankittua tarvittavaa maata ja toimitiloja tulevaa maamiesopistoa varten. Asioita valmisteltiin kuitenkin 10 vuotta ja 28.10.1960 pidetyssä maastokatselmuksessa maataloushallituksen edustajat pitivät hankittua maa-aluetta liian pienenä ja peltoa pitäisi hankkia lisää, ja myöhemmin myös metsää. Vasta sitten valtio voisi ottaa sen omistukseensa. Kauppakirja maista Ylivieskan maatalousopistoa varten tehtiin 10.12.1962. Opiston toteuttaminen kuitenkin siirtyi. Opetusministeri Marjatta Väänänen teki vuonna 1975 päätöksen opiston perustamisesta Ylivieskaan, mutta vuonna 1976 hallituksen vaihduttua opetusministeri Kivistön asettama virkamiestyöryhmä kannatti opiston sijoituspaikaksi Muhosta. Valtio ei koskaan käyttänyt aluetta kauppasopimuksessa sanottuun opetustarkoitukseen, vaan myi 4.1.1993 viidellä eri kauppakirjalla maamiesopista varten saamasta tilasta metsiä maatilojen lisämaiksi. Kannatusyhdistys päätti yleisessä kokouksessa 11.1.1995, että päätavoitteena tulee olemaan tapahtuneen luovutuksen purkaminen. Yhdistys päätti vaatia 12.9.1995 kanteella kaupan purkamista Ylivieskan käräjäoikeudessa. Kanne hylättiin välituomiolla 26.3.1999 vanhentuneena. Vaasan hovioikeus hylkäsi 12.4.1999 tehdyn valituksen.
Muut:Aineisto on siirretty kotiseutuarkistoon Ylivieskan kaupunginarkistosta. Patentti- ja rekisterihallitus on 19.1.2017 poistanut yhdistyksen yhdistysrekisteristä.
Rajavuodet:1945 - 2000
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjoja, yhdistysrekisteriasioita, tiliasiakirjoja, omistusasiakirjoja sekä muita hallintoon liittyviä asiakirjoja.
Määrä:0,105 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt