Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ylivieskan paikallisyhdistys ry (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1925 -
Historia:Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ylivieskan osasto r.y:n perustava kokous pidettiin 17.12.1925. Melko pian perustamisensa jälkeen yhdistys kuitenkin vietti hiljaiseloa, koska sen ensimmäisellä puheenjohtajalla tri E. A. Voutilaisella ei ollut aikaa osaston vapaaehtoistyöhön. Toiminta aktivoitui sota-aikana. Ruotsista lähteneen kummikuntaliikkeen alulle saaminen myös Ylivieskassa oli eräs yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä. Jatkosodan jälkeen vuosina 1947 - 1948 kuntaan rakennettiin terveystalo suurelta osin kummikuntien lahjavaroilla. Hankkeen taustalla oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ylivieskan osasto. Terveystalon valmistumisen jälkeen lähti lastenneuvolatoiminta käyntiin. Myös ensimmäinen kodinhoitaja Ylivieskassa oli osaston palkkaama. Osasto perusti lastentarhan, joka aloitti toimintansa syksyllä 1949 toimien kevääseen 1956. Yhtenä tärkeänä toimintamuotona osastolla oli uimakoulujen järjestäminen neljännesvuosisadan ajan. Vuosikymmenien aikana toimintamuodot ovat muuttuneet. Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. Yhdistys järjestää lapsille, nuorille ja lapsiperheille palveluja ja tarjoaa harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia, koulutusta sekä valistusaineistoa ja turvavälineitä.
Muut:Ylivieskan Kotiseutuyhdistys ry on kerännyt osan aineistosta, ja luovuttanut sen kotiseutuarkistoon. Yhdistyksen kanssa on 26.9.2017 laadittu luovutussopimus.
Rajavuodet:
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjoja, toimintakertomuksia, tilastoja, historiikkeja, jäsenluetteloita, lehtileikkeitä, yhdistysrekisteriasioita, tiliasiakirjoja sekä muita hallintoasiakirjoja.
Määrä:
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt