Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Raudaskylän Ahjola Nuorisoseura R.y. (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1951 - 2017
Historia:Nuorisoseuraliike syntyi nuorten perustamana vuonna 1881. Liikkeen syntyvaiheet liittyvät kansalliseen heräämiseen ja sivistysaatteen nousuun. Nuorisoseuraliikkeen perustajana pidetään ensimmäisen nuorisoseuran perustajaa, kauhavalaista Matti Sippolaa (s. 17.10.1848 Kauhava, k. 28.7.1908 Kauhava) ja liikkeen aatteellisena oppi-isänä Santeri Alkiota. Nuorisoseuraliike syntyi kansanliikkeenä ja organisoitui vasta myöhempinä vuosina piirijärjestöiksi ja valtakunnallisiksi liitoiksi. Nuorisoseurojen toiminnassa keskeisiä harrastusaloja olivat itsekasvatus- ja sivistysaatteen mukaisesti monimuotoinen kansanvalistustoiminta. Nuorisoseurojen rooli muun muassa lukutaidon ja suomalaisen kirjastolaitoksen kehittäjänä on ollut merkittävä. Liikkeen alkuvaiheessa nuorisoseurojen keskeisiä toimintamuotoja olivat muun muassa lukutuvat ja kansanjuhlat sekä teatteriin ja liikuntaan painottunut harrastustoiminta. Nuorisoseuratoiminta laajeni pian koko maan kattavaksi liikkeeksi. Nykyisin järjestö on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija. Raudaskylällä on ollut 1800-1900 -lukujen vaihteessa Säilyntien varressa Rinteen nuorisoseura. Sen toiminta loppui 1920-1930 -luvulla. Asiakirja-aineistoa nuorisoseurasta ei ole säilynyt. Raudaskylän Ahjolan Nuorisoseura r.y. perustettiin 22.4.1951. Tontti rakennukselle ostettiin Taimi, Kaino, Saimi, Heino ja Vilho Raudaskoskelta. Varsinaiseksi rakennukseksi ostettiin Ypyän Ahonperältä Ulbumin talo. Hirret kuljetettiin traktorilla Raudaskylälle. Rakennus oli valmis vuoden 1954 lopulla. Varoja hankittiin pitämällä iltamia ja myyjäisiä, keräämällä rakennuspuita talosta taloon sekä ottamalla lainaa. Merkittävä lainanantaja oli Kalajoen nuorisoseura. Toiminnan aktiivisinta aikaa olivat vuodet 1954-1967. Ensimmäisenä esimiehenä toimi Joonas Hintsala ja sihteerinä Seija Ängeslevä. Sittemmin esimiehenä toimi Toivo Sorvisto vuoteen 1957. Sihteerinä toimi Heino Raudaskoski. Nuorisoseurassa toimi mm. nuorisoseuran merkkikerho, kirjallisuuskerho, näytelmäkerho, liikuntakerho, hopeamerkkikerho ja Kalevan Nuorten kerho. Patentti- ja rekisterihallitus on 21.1.2017 poistanut yhdistyksen yhdistysrekisteristä. Vuonna 2008 perustettu Raudaskylän Ahjolan Ystävät ry (Tero Kahlos, Vesa Päivärinta, Jari Seppälä ja Jarmo Seppälä) hankki Ahjolan kiinteistön yhdistykselle. Tarkoituksena oli tehdä Ahjolaan toimintatilat nuorisolle ja säilyttää rakennus. Vuonna 2016 tiloissa oli monenlaista pientä toimintaa sekä harjoitustilat kolmelle yhtyeelle. Yhdistys toimii edelleen.
Muut:Aineistoa ovat luovuttaneet Erkki Jylhä 16.2.1995 ja Tero Kahlos 25.11.2016.
Rajavuodet:1951 - 2016
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjoja, toimintapäiväkirjoja, toimintakertomuksia, seuralehtiä, yhdistysrekisteriasioita, omistusasiakirjoja, historiikkeja, lehtileikkeitä, tilikirjoja sekä muita hallintoasiakirjoja.
Määrä:0,239 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt