Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Jyty Ylivieska ry (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1965 -
Historia:Jyty Ylivieska ry (vuoteen 2005 saakka Ylivieskan Kunnallisvirkamiesyhdistys ry) on perustettu 25.1.1965 ja sen kotipaikka on Ylivieska. Jäsenmäärä vuonna 2019 oli noin 220, joista työvoimajäseniä noin 160. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Ylivieskan kaupunki, sen kieli on suomi. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistys kuuluu jäsenenä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:hyn ja lisäksi Jytyn Pohjois-Suomen alueeseen. Yhdistykseen voi kuulua toimialueensa kunnallisia ja kirkollisia työ- ja virkaehtosopimuksia soveltavien työnantajien sekä näiden omistamien yritysten ja laitosten palveluksessa olevia henkilöitä sekä vastaavilla toimialoilla muiden työnantajien palveluksessa olevia sekä lisäksi opiskelijajäseniä ja kannatusjäseniä (eläkeläisjäseniä). Keskeisiä ammattialoja ovat mm. toimisto-, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali-, kirjasto- ja ravitsemusalat, koulunkäynninohjaajat, perhepäivähoitajat sekä maatalouslomittajat. Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistys valvoo jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja, vaikuttaa jäsentensä yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien kehitykseen sekä edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan, yhteistoimintaansa ja keskinäistä vastuuntuntoansa. Koulutus- ja virkistystapahtumia järjestetään myös paikallisesti sekä osallistutaan alueelliseen toimintaan.
Muut:
Rajavuodet:
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjoja, jäsenluetteloita, yhdistysrekisteriasioita, toimintakertomuksia, historiikkeja, tiliasiakirjoja sekä muita hallintoasiakirjoja.
Määrä:
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt