Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Utajärven Tarkastusyhdistys (Utajärvi)

Toiminta / elinvuodet:1926-1967
Historia:Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Ylisipolan talossa Niskankylällä 11.6.1926. Yhdistys rekisteröitiin 15.11.1930. Yhdistyksen tehtävänä oli kotieläinten hoidon edistäminen, tiedon hankinta eläimistä jalostuksen perusteeksi, kurssi-, kilpailu- ja retkitoiminta. Yhdistyksessä toimi yksi piiri ja yksi tarkkailukarjakko toiminnan alusta lähtien vuoteen 1959, jolloin perustettiin toinen piiri. Kolmas piiri perustettiin vuonna 1963 ja neljäs vuonna 1964. Kussakin piirissä oli oma tarkkailukarjakko, joka kävi taloissa punnitsemassa eläimille syötetyn rehun, maidon ja määrittämässä maidon rasvapitoisuuden. Varoja toimintaansa yhdistys sai jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu määräytyi talon lehmäluvun mukaan. Lisäksi yhdistys sai valtionapua. Se järjesti myös varainhankintaa iltamilla ja arpajaisilla. Vuoden 1969 alusta lukien Utajärven Tarkastus Yhdistys ry. liittyi jäseneksi Oulun Talousseuran Suurtarkkailuyhdistykseen ja sen toiminta itsenäisenä yhdistyksenä lakkasi.
Muut:-
Rajavuodet:1930-1967
Tietosisältö:Arkisto sisältää luettelon, pöytäkirjoja, talousarviot, jäsenkyselyjä, kirjeitä, palkkalaskelmia, tilikirjan, rekisteröintiasiakirjoja, vakuutusasiakirjoja, karjantarkkailun keskituotoskaavakkeita, lehtileikkeen sekä piirijakosuunnitelmat.
Määrä:0,05 hm
Käyttörajoitukset:-

Arkistoyksiköt

B Luettelot
Ba Tarkastus Yhdistykseen liittyvät karjat
        - Tarkastus Yhdistykseen liittyvät karjat / 1964 / nippu
C Pöytäkirjat
Ca Pöytäkirjat
        - Pöytäkirjat / 1964-1967 / nide
D Toisteet
Da Talousarviot
        - Talousarviot / 1964-1967 / nippu
Db Jäsenkysely
        - Jäsenkysely / 1967 / nippu
E Saapuneet asiakirjat
Ea Oulun l. Talousseuralta saapuneet kiertokirjeet
        - Oulun l. Talousseuralta saapuneet kiertokirjeet / 1958-1967 / 9 kappaletta
Eb Erokirjeet jäseniltä
        - Erokirjeet jäseniltä / 1964-1967 / 11 kappaletta
Ec Muut saapuneet kirjeet
        - Muut saapuneet kirjeet / 1963-1965 / 3 kappaletta
G Tiliasiakirjat
Ga Palkkalaskelmia
        - Palkkalaskelmia / 1965 / nippu
Gb Tilikirja
        - Tilikirja / 1944-1967 / nide
H Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
Ha Rekisteröintiasiakirjat
        - Rekisteröintiasiakirjat / 1930 / nippu
Hb Vakuutusasiakirjat
        - Vakuutusasiakirjat / 1963 / nippu
Hc Karjantarkkailun keskituotoskaavakkeet
        - Karjantarkkailun keskituotoskaavakkeet / 1961-1965 / nippu
Hd Lehtileike
        - Lehtileike / 1945 / nippu
M Suunnitelmat, tutkimukset ja muistiot
Ma Piirijakosuunnitelmat
        - Piirijakosuunnitelmat / 1964-1965 / nippu