Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Naamankylän Maamiesseura (Utajärvi)

Toiminta / elinvuodet:1947-1981
Historia:Yhdistys perustettiin ilmeisesti vuonna 1947 ja rekisteröitiin vuonna 1948. Jaettiin piireihin v. 1948. Varoja hankittiin talonostoa varten järjestämällä esimerkiksi perheiltoja, tupailtoja, vierailuiltamia, monipuolisesti erilaisia kursseja, vuokraamalla erilaisia koneita ja astiastoja. Asiakirjoista ei käy ilmi, että yhdistys olisi virallisesti lakkautettu, mutta asiakirjojen luovuttajan mukaan yhdistyksen varat on luovutettu Naamankylän kylätalon rakennushankkeeseen.
Muut:-
Rajavuodet:1947-1981
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjoja, saapuneita kirjeitä, tilikirjan sekä rekisteröintiasiakirjat.
Määrä:0,05 hm
Käyttörajoitukset:-

Arkistoyksiköt

C Pöytäkirjat
Ca Pöytäkirjat
        - Pöytäkirjat / 1948-1975 / Nide
E Saapuneet asiakirjat
Ea Saapuneet kirjeet
        - Saapuneet kirjeet / 1965-1970 / Nippu
G Tiliasiakirjat
Ga Tilikirja
        - Tilikirja / 1948-1981 / Nide
H Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
Ha Rekisteröintiasiakirjat
        - Rekisteröintiasiakirjat / 1947-1948 / Nippu