Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Juorkunan meijeri (Utajärvi)

Toiminta / elinvuodet:1893-1941 (?)
Historia:Meijerin toiminta lienee alkanut jo vuonna 1893, jolta vuodelta on säilynyt meijerin ohjesääntö. Meijeri perustettiin tuolloin Määtän tilalle käsiseparaattorin turvin. Voita päätettiin tuolloin tarjota ulkomaan markkinoille. Pöytäkirjojen mukaan meijeriä ylläpitävän osuuskunnan perustava kokous on pidetty vuonna 1911. Seuraavan vuoden alussa Oulun läänin vt. kuvernööri on antanut luvan perustaa Juorkunan Osuusmeijeri r.l. -nimisen osuuskunnan. Osuuskunnan tarkoituksena oli perustaa Juorkunan kylään meijeri, ylläpitää sitä sekä siinä jäsentensä karjan maidosta ja kermasta valmistaa ja myydä joko voita tai juustoa tai molempia. Meijeri on toiminut ainakin vuoteen 1941, jolta vuodelta on säilynyt vähäinen määrä asiakirjoja.
Muut:-
Rajavuodet:1893-1941
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjoja, viranomaisilta saapuneita kirjeitä, Oulun läänin vt. kuvernöörin päätöksen nro 3078, vastekirjan tilikirjan, vastekirjan tilikirjan irtonaisia sivuja sekä ohjesäännön.
Määrä:0,05 hm
Käyttörajoitukset:-

Arkistoyksiköt