Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Pyhäjoki-Merijärvi Lions Club

Toiminta / elinvuodet:?
Historia:-
Muut:-
Rajavuodet:1976-1995
Tietosisältö:Arkisto sisältää muun muassa Ladyjen päiväkirjan, vieraskirjan, jäsenten läsnäololistoja, jäsen- ja toimintailmoituksia, luettelon eronneista ja erotetuista jäsenistä, hallituksen pöytäkirjoja, kuukausikokousten pöytäkirjoja, toimikuntien pöytäkirjoja, esityslistoja, toimintakertomuksia, toimintasuunnitelmia, lähetettyjä kirjeitä, kuukausikirjeitten toisteita, saapuneita kirjeitä, tuloslaskelmia, tilintarkastajien lausuntoja, talousarvioita, aktiviteettikirjoja, tositteita, tilikirjoja, säännöt, historiikin, lehtileikkeitä, valokuvia, hiihtokilpailun tuloksia sekä kirjoituskilpailun tuloksia.
Määrä:-
Käyttörajoitukset:-

Arkistoyksiköt

A Diaarit, rekisterit ja päiväkirjat
Aa Päiväkirja
        - Ladyjen päiväkirja / 1980-1986 / -
Ab Vieraskirja
        - Vieraskirja / - / -
B Luettelot
Ba Läsnäololistat
        - Jäsenten läsnäololistat / - / -
Bb Jäsen- ja toimintailmoitukset
        - Jäsen- ja toimintailmoitukset / - / -
Bc Eronneet tai erotetut jäsenet
        - Eronneet tai erotetut jäsenet / - / -
Bd Luovutetut standaarit
        - Luovutetut standaarit / - / -
C Pöytäkirjat
Ca Hallituksen pöytäkirjat
        - Hallituksen pöytäkirjat / - / -
Cb Kuukausikokousten pöytäkirjat
        - Kuukausikokousten pöytäkirjat / - / -
Cc Toimikuntien pöytäkirjat
        - Toimikuntien pöytäkirjat / - / -
Cd Esityslistoja
        - Esityslistoja / - / -
D Toisteet
Da Toimintakertomukset
        - Toimintakertomukset / 1976-1995 / -
Db Toimintasuunnitelmia
        - Toimintasuunnitelmia / - / -
Dc Lähetetyt kirjeet
        - Lähetetyt kirjeet / - / -
Dd Kuukausikirjeitten toisteet
        - Kuukausikirjeitten toisteet / - / -
E Saapuneet asiakirjat
Ea Saapuneet kirjeet
        - Saapuneet kirjeet / - / -
G Tiliasiakirjat
Ga Tuloslaskelmat ja tilintarkastajien lausunnot
        - Tuloslaskelmat ja tilintarkastajien lausunnot / - / -
Gb Talousarviot
        - Talousarviot / - / -
Gc Taloudellinen tilanne
        - Taloudellinen tilanne / - / -
Gd Aktiviteettikirjat
        - Aktiviteettikirjat / - / -
Ge Tositteet
        - Tositteet / 1988-1990 / -
Gf Tositteet
        - Tositteet / 1991-1992 / -
Gg Tositteet
        - Tositteet / 1992-1995 / -
Gh Tilikirjat
        - Tilikirjat / 1976-1995 / 10 kappaletta
H Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
Ha Säännöt
        - Säännöt / - / -
U Muut asiakirjat
Ua Historiikki
        - Historiikki 10 v. / 1976-1986 / -
Ub Lehtileikkeitä
        - Lehtileikkeitä / - / -
Uc Valokuvia
        - Valokuvia / - / -
Ud Hiihtokilpailun tuloksia
        - Hiihtokilpailun tuloksia / - / -
Ue Kirjoituskilpailun tuloksia
        - Kirjoituskilpailun tuloksia / - / -