Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Parhalahden rukoushuoneyhdistys, Parhalahti (Pyhäjoki)

Toiminta / elinvuodet:?
Historia:-
Muut:Kylätoimikunta ottanut rakennuksen käyttöönsä 10/2003. Maistraatista saatu tieto, että koska yhdistystä ei enää ole olemassa, niin rukoushuone rakennus kuuluu kunnalle, joka omistaa myös tontin.
Rajavuodet:1945-1978
Tietosisältö:Arkisto sisältää jäsenlistoja, pöytäkirjoja, toisteita, toimintakertomuksia, saapuneita kirjeitä, tilikirjoja, velkakirjan, tositteita, säästökirjan, keräyslistoja rukoushuoneen rakentamista varten, säännöt, palovakuutuskirjan, rukoushuoneen rakentamiseen liittyviä asiakirjoja, historiikin, surunvalitteluadresseja sekä Pyhäjoen rukoushuoneyhdistyksen säännöt.
Määrä:-
Käyttörajoitukset:-

Arkistoyksiköt

B Luettelot
Ba Jäsenlistoja
        - Jäsenlistoja / - / -
C Pöytäkirjat
Ca Pöytäkirjat
        - Pöytäkirjat / 1945-1960 / -
D Toisteet
Da Toisteet
        - Toisteet / - / -
Db Toimintakertomuksia
        - Toimintakertomuksia / 1946-1957 / -
E Saapuneet asiakirjat
Ea Saapuneet kirjeet
        - Saapuneet kirjeet / - / -
G Tiliasiakirjat
Ga Tilikirja
        - Tilikirja / 1946-1957 / -
Gb Tilikirja
        - Tilikirja / 1950-1978 / -
Gc Velkakirja
        - Velkakirja / - / -
Gd Tositteita
        - Tositteita / - / -
Ge Säästökirja
        - Säästökirja / - / -
Gf Keräyslistoja
        - Keräyslistoja rukoushuoneen rakentamista varten / - / -
H Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
U Muut asiakirjat
Ua Historiikki
        - Historiikki / - / -
Ub Surunvalitteluadresseja
        - Surunvalitteluadresseja / - / 8 kappaletta
Uc Säännöt
        - Pyhäjoen rukoushuoneyhdistyksen säännöt / - / -