Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Virtain sähköosuuskunta r.l. (Virrat)

Toiminta / elinvuodet:1928-1951
Historia:Yhdistys toimi Virtain keskustassa ja Killin- koskella.
Muut:
Rajavuodet:1928-52
Tietosisältö:B Inventaarioluettelo 1934-51. Kalusto- ja tavaraluetteloita. Ba Jäsenluettelo 1940, 1942, 1949-50. Asia- kaskortisto . Cb Pöytäkirjat 1934-40, 1943, 1946 Da Veroilmoitukset 1943-52. Postikirja 1933- 1951. Ilmoituks. kaupparekisteriin 1928- 1947. Dc Vuosikertomuksia 1928-49. Hallituksen toimintakertomuksia 1928-49. F Kirjeitä 1943-52 Fa Työtodistuksia G Osuusmaksujen luetteloita 1951. Henkilö- tilikirjoja. Tilintarkastuskertomuksia 1928- 49, 1952, Ha Osuuskunnan säännöt 1947 Hb Vuokrasopimuksia. Osuuskirjoja. I Karttoja sähkölinjoista. K Tilastoilmoituksia 1931-47 M Virtain Sähköosuuskunnan ja Koillis-Sata- kunnan Sähkön sopimus 1952. Sähköver- kon piirustuksia. Muuntopiirit. Virtain kirkon pohjapiirros. Sähköistämistyöt Virtain ase- ma-alueella. Sitoumukset lisäosuuksien ottamisesta. Ub Kinnunen: Sähköä Virroille
Määrä:3 ark.yks., 0,24 hm.
Käyttörajoitukset:Arkistolaki

Arkistoyksiköt