Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Ylivieskan suojeluskunta (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1917-1944
Historia:Suojeluskunta oli vuosina 1918-1944 toiminut vapaaehtoisuuteen perustunut kansalaisjärjestö. Järjestön tehtävänä oli turvata Suomea ulkoiselta uhalta, pitää yllä reserviläisten sotilaallisia taitoja ja antaa tarvittaessa virka-apua Puolustusvoimille. Suojeluskunta on suurin kansalaisjärjestö joka Suomessa koskaan on toiminut. Vapaussodan alkaessa suojeluskunnat julistettiin hallituksen joukoiksi ja ne toimivat valkoisen osapuolen armeijana. Sodan jälkeen suojeluskunnat säilytettiin sotilaallisena toimijana osana maamme puolustusvalmiuden ylläpitoa ja kehittämistä. Suojeluskuntajärjestö perustettiin virallisesti suojeluskunta-asetuksella vuonna 1918. Suojeluskunta lakkautettiin vuonna 1944. Tiedot Ylivieskan suojeluskunnan perustamisajankohdasta ovat jossain määrin ristiriitaiset. Perustamiskokous pidettiin syksyllä 1917. Suojeluskaartiin liittyi heti noin 60 miestä. Myöhemmin nimeksi vakiintui suojeluskunta. Tarkempia tietoja Ylivieskan suojeluskunnan perustamisesta ja toiminnasta löytyy Ylivieskan kirjasta sivulta 520.
Muut:Ylivieskan Kotiseutuyhdistys ry on kerännyt aineiston, ja luovuttanut sen kotiseutuarkistoon vuonna 1985. Muistitietojen mukaan suuri osa suojeluskunnan asiakirjoista on tuhottu polttamalla. Ylivieskan suojeluskunnan arkistoa löytyy Ylivieskan kotiseutuarkiston lisäksi myös Kansallisarkistosta.
Rajavuodet:1918 - 1930
Tietosisältö:Arkisto sisältää taisteluvälinekortiston, varuskortiston, tavaroiden jakoluettelon ja lehtileikkeitä.
Määrä:0,035 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt