Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Vieska Energia Oy (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1949-2011
Historia:Vieska Energia Oy:n edellinen nimi oli Kalajokilaakson Sähkö Oy, joka toimi 9.2.1950-20.7.1993. Yhtiön nimeksi vaihtui 21.7.1993 Vieska Energia Oy. Tällä nimellä se toimi 24.10.2011 saakka, jolloin yhtiön toiminta lakkasi. Kalajokilaakson Sähköön fuusioituivat: 19.6.1991 Ylivieskan Sähkö Oy (ent. Ylivieskan Sähköosuuskunta 1.1.1970-13.11.1990, toimi Ylivieskan Sähkö Oy -nimisenä 14.11.1990-19.6.1991. Ylivieskan kaupunki, Ylivieskan Sähköosuuskunta ja Kalajokilaakson sähkö Oy allekirjoittivat 29.12.1989 sopimuksen, jolla Sähköosuuskunnan sähkönjakelu- ja asennustoiminta siirtyivät 1.1.1990 alkaen Kalajokilaakson Sähkö Oy:n hoidettavaksi. Muun liiketoiminnan sulautumisesta tehtiin sopimus vuoden 1990 lopussa. Ylivieskan Sähkön toiminta siirtyi 19.6.1991 Kalajokilaakson Sähkö Oy:lle. Yhtiön toiminta lakkasi 1.7.1991. 14.4.1993 Ylivieskan Kaukolämpö Oy (yhtiö toimi 19.8.1977-14.4.1993). Yhtiön toiminta lakkasi samana päivänä. Ylivieskan kaupunginhallitus esitti alkuvuodesta 1991, että Kalajokilaakson Sähkö Oy ostaisi Ylivieskan Kaukolämpö Oy:n koko osakekannan. Loppuvuodesta 2000 Oy Herrfors Ab aloitti kauppojen hieronnan Vieska Energia Oy:n liiketoiminnasta. Kauppaa koskeva kirjallinen aiesopimus allekirjoitettiin 29.1.2001. Sen voimassaoloaikaa siirrettiin useaan otteeseen, viimeisimmäksi 30.9.2001 saakka. Monien vaiheiden jälkeen Vieska Energia Oy myytiin Herrforsille. Kauppoihin liittyvistä asioista nostettiin esitutkinta. HISTORIAA: Sähkövoiman saanti oli ollut riittämätöntä useita vuosia niin elinkeinoelämässä kuin yksityistalouksissakin. Kalajokilaakson taloudellisen aluejärjestön sähkötoimikunta päätti tiedustella sähkön saantia Oulun ja Kokkolan välisestä suurjännitelinjasta, joka oli vasta rakennettu Kalajoen kautta. Toimikunnan jäsen Janne Koponen esitteli Kalajokilaakson pitäjien valtuustoissa suunnitelmia oman yhtiön perustamisesta. Pitäjissä tultiin siihen tulokseen, että paras ratkaisu Kalajokivarren sähköistämiseksi olisi uuden sähköyhtiön, Kalajokilaakson Sähkö O.Y.:n perustaminen, jonka kotipaikka olisi Kalajoki. Yhtiö perustettiin Ylivieskan kunnantalossa 9.2.1950. Sen perustajia olivat Alavieskan, Nivalan ja Ylivieskan kunnat, Kalajoen kunnassa sijaitsevat Kalajoen Sähkö Oy sekä Tyngän Mylly-, Saha- ja Sähköosuuskunta. Läsnä olivat Alavieskasta O. V. Jutila, Nestori Verronen ja Anto T. Naatus, Nivalasta Veikko Kallio, Toivo Salanne, Mikko Toivola ja Kalle Junttila, Tyngän Mylly-, sähkö- ja sahaosuuskunnasta M. Myllylä, Arvo Tilvis, E. Isopahkala, K. M. Peltola, Y. Kääntä ja N. Niemi, Kalajoen sähkö Oy:stä Oskari Metsola, K. A. Siipola ja Eero Santaholma, Ylivieskasta Janne Koponen, Jaakko Takalo, Matti Jylhä, Reino Haikola ja F. O. Koskinen, Kalajokilaakson Taloudellisesta Aluejärjestöstä Aarne Halla sekä Sähkö Oy AEG:stä insinööri V. Tiainen. Väliaikaiseen johtokuntaan valittiin: K. A. Siipola, Arvo Tilvis, Anto T. Naatus, Janne Koponen, Aarne Halla ja Mikko Toivola. Toimitusjohtajana toimi Janne Koponen ja hän oli myös johtokunnan puheenjohtajana vuosina 1950-1969. Kauppa- ja Teollisuusministeriö vahvisti yhtiöjärjestyksen 12.2.1951 ja yhtiö merkittiin kaupparekisteriin 25.5.1951. Liiketoiminta alkoi vasta 1952, sillä laitteiston kuntoon saattaminen vei pari vuotta. Paikalliset sähköyhtiöt, kuten esim. Ylivieskan Sähköosuuskunta, toimivat varsinaisina sähkönjakeluyhteisöinä ja jakoivat Kalajokilaakson Sähkö O.Y.:n hankkimaa sähköenergiaa. Yhtiö aloitti vuonna 1959 rakentamaan Ylivieskaan omaa toimitaloa, joka valmistui 1961. Vuoden 1960 maaliskuun yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön viralliseksi kotipaikaksi Ylivieskan. Päätös käsiteltiin toisen kerran lokakuussa pidetyssä yhtiökokouksessa. Yrityksen nimi muuttui 26.5.1961 Kalajokilaakson Sähkö Oy:ksi. Raudaskylän Sähköosuuskunta fuusioitui Ylivieskan Sähköosuuskuntaan 1920-luvulla.
Muut:Yhtiön hallituksen 25.9.2002 tekemän päätöksen mukaisesti arkisto on luovutettu Ylivieskan kaupungin kotiseutuarkistoon yhtiön purkautumisen jälkeen.
Rajavuodet:1949-2011
Tietosisältö:Arkisto sisältää kaikki hallinnon asiakirjat. Aineistosta 1,225 hm on määräajan säilytettävää.
Määrä:7,194 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt