Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Vanhainkoti Sipilän Kuntainliitto (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1955-1981
Historia:Yhdessä Alavieskan kunnan kanssa rakennettiin Sipilään yhteinen vanhainkoti, joka valmistui keväällä 1955. Ylivieska oli suunnitellut tätä rakennushanketta jo vuodesta 1923, mutta taloudellisten vaikeuksien vuoksi sen rakentaminen oli siirtynyt. Ensimmäiset vanhukset tulivat hoitoon maanantaina 23.5.1955. Vanhainkodissa oli silloin 48 hoitopaikkaa, joista Ylivieskalla oli 38 ja Alavieskalla 10. Laajennusosa valmistui vuonna 1981. Muutostöiden ja laajennuksen myötä vanhainkodissa oli 63 hoitopaikkaa, jotka olivat Ylivieskan kaupungin omistuksessa. Kuntainliitto purettiin vuonna 1981 Alavieskan kunnan rakennettua oman vanhainkodin.
Muut:Aineisto on siirretty kotiseutuarkistoon kuntainliiton lopettaessa toimintansa ja tehtävien siirtyessä Ylivieskan kaupungille. Arkistosta on yhdistetty Ylivieskan kaupungin arkistoon rakentamista koskeva aineisto sekä palkka- ja palkkioasiakirjat.
Rajavuodet:1954-1985
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjoja, kirjeenvaihtoa, tiliasiakirjoja, historiikkeja, lehtileikkeitä, hoidettavien luetteloita sekä muita hallinnon asiakirjoja.
Määrä:1,25 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt