Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Ylivieskan seudun Yrittäjäopiston kannatusyhdistys (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:
Historia:Ylivieskan seudun Yrittäjäopiston kannatusyhdistyksen perustamisen taustalla oli varsinaisen yrittäjäopiston perustamiseksi toiminut selvitystoimikunta. Sen tekemää ehdotusta Yrittäjäopiston perustamiseksi käsiteltiin Kalajokilaakson Talousalueen Liiton hallituksen kokouksessa 20.3.1971. Kokous päätti ryhtyä toimenpiteisiin Ylivieskan seudun Yrittäjäopiston kannatusyhdistyksen perustamiseksi. Kannatusyhdistys myös anoisi varoja opiston toiminnan aloittamiseksi 1972 opetusministeriöltä. Ylivieskan seudun Yrittäjäopiston kannatusyhdistyksen perustava kokous pidettiin 19.4.1971. Perustajajäseninä olivat kunnallisneuvos Reino Pinola, kunnallisneuvos Kalle Kivioja (Nivala), toimitusjohtaja Jussi Malkamäki ja toimitusjohtaja Matti Laajanen (Nivala). Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Kalevi Mattila sekä jäseniksi Otto Koivumaa, Matti Laajanen, Jussi Malkamäki sekä Tapio Liinamaa. Yhdistys teki rekisteröimistä tarkoittavan ilmoituksen Oikeusministeriölle 22.6.1971. Ilmoituskirjat palautettiin 13.10.1971 täydentämistä varten yhdistykselle, mutta hakemusta ei ollut jatkettu 25.4.1973 mennessä. Kannatusyhdistyksen tarkoituksena sääntöjensä mukaan oli ylläpitää yrittäjäopistoa Ylivieskassa ja tukea sen toimintaa aatteellisesti ja taloudellisesti sekä edistää yrittäjäin koulutusta ja opetusta tarvittaessa muuallakin järjestämällä kursseja, seminaareja ja valistustilaisuuksia. Tavoitteena oli myös toimia yhteistyössä kauppaa ja teollisuutta edistävien yhteisöjen kanssa. Ammattikasvatushallitus tiedusteli 8.3.1973 pysyykö kannatusyhdistys esityksessään yrittäjäopistosta. Kannatusyhdistys vastasi 20.3.1973 pysyvänsä tekemässään esityksessä yrittäjäopiston perustamiseksi Ylivieskaan. Ammattikasvatushallitus palautti hakemuksen 9.5.1973, koska hakija ei ollut oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kielteinen päätös opiston perustamisesta tuli opetusministeriöstä 19.7.1973.
Muut:Aineisto on siirretty kotiseutuarkistoon Ylivieskan kaupunginarkistosta.
Rajavuodet:1971 - 1973
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjoja, perustamisasiakirjoja sekä muita hallintoon liittyviä asiakirjoja.
Määrä:0,01 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt