Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Ylivieskan opettajayhdistys r.y. (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1916-1979
Historia:Yhdistys aloitti toiminnan Kalajokilaakson opettajayhdistyksen nimellä. Perustava kokous pidettiin Alavieskan kirkonkylän kansakoululla 30.1.1916. Yhdistykseen kuuluivat Alavieskan, Kalajoen, Raution ja Ylivieskan seurakuntien opettajat. Tuohon aikaan Keski-Pohjanmaan opettajayhdistys oli "hajanainen ja revitty", eikä osa opettajista uskonut sen enää pystyvän toimintaan. Johtokuntaan valittiin opettajat rouva Naimi Rahko, Aina Isotalo, neiti Selli M. Naatus, Vihtori (T. V.) Isotalo, M. Parkkila ja Otto Riippa. Viimeinen säilynyt pöytäkirja Kalajokilaakson opettajayhdistyksen nimellä on 10.9.1922. Sen jälkeen pidettiin kokoukset Taluskylällä 5.2.1923, Sievin Korhosen koululla 12.5.1923 ja syyskuussa 1923 Niemelänkylän koululla. Näistä ei ole säilynyt pöytäkirjoja. Mahdollisesti yhdistys on tuon jälkeen ollut toimimaton. Seuraava pöytäkirja on 28.4.1928 Ylivieskan kirkonkylän koululla pidetty Ylivieskan opettajayhdistyksen perustavasta kokouksesta. Yhdistyksen tavoitteena oli työskennellä kansakoulun ja kansansivistyksen kohottamiseksi, hyvän yhteishengen edistämiseksi opettajistossa ja opettajain aseman parantamiseksi esitelmä-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksien avulla. Yhdistyksen viimeinen kokous pidettiin 27.10.1976. Kokouksessa päätettiin että Ylivieskan opettajayhdistys purkautuu, koska yhdistys edunvalvojana on tarpeeton Suomen Opettajain Liiton purkauduttua ja edunvalvonnan siirryttyä OAJ:lle ja sen alaisille opettajain ammattiyhdistyksille. Ylivieskassa toiminta siirtyi Ylivieskan opettajien ammattiyhdistys r.y.:lle. Selvitysmiehiksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Impi Suovirta ja sihteeri Riitta Litja. Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet myös Eero Törmi, Erkki Ojakangas, Tapio Hanhineva ja Armas Latikka. Yhdistys rekisteröitiin 31.8.1934 ja poistettiin rekisteristä 31.12.1979.
Muut:Asiakirjat on siirretty kotiseutuarkistoon Ylivieskan kaupunginarkistosta.
Rajavuodet:1916-1978
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjoja, jäsenluetteloita, yhdistysrekisteriasioita, tiliasiakirjoja sekä erilaisia hallintoon liittyviä asiakirjoja.
Määrä:0,094 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt