Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Ylivieskan lasten Päiväkotiyhdistys r.y. (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1972 - 2017
Historia:Toiminnan edeltäjänä oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ylivieskan osasto. Ylivieskan terveystalon valmistumisen jälkeen osasto perusti lastentarhan, joka aloitti toimintansa syksyllä 1949 toimien kevääseen 1956. Ylivieskan lasten päiväkotiyhdistyksen perustava kokous pidettiin 20.4.1972. Ylivieskan kaupungilla ei tuolloin ollut taloudellisia mahdollisuuksia perustaa ja ylläpitää lastentarhaa. Kaupunginjohtaja Pokki ehdottikin, että päiväkotitoiminta aloitettaisiin kannatusyhdistyspohjaisena, jossa kaupunki olisi yhteisöjäsenenä (viittasi jo mahdolliseen lakiin lasten päivähoidosta). Myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ylivieskan osaston puheenjohtaja Rauha Takala ilmoitti, ettei osastolla ollut varoja varsinaiseen päiväkotiin, mutta se tulisi mukaan päiväkotiyhdistykseen. Perustajajäseninä olivat Ylivieskan kaupunki, Ylivieskan Sos.-dem. Naiset ry, SKDL Ylivieskan Yhdistys ry, Mannerheim-liiton Ylivieskan osasto ry ja apteekkari Saimi Koukku-Harola. Yhdistyksen tarkoituksena oli tukea ja täydentää lasten kotikasvatusta edistämällä heidän ruumiillista, henkistä ja siveellistä kehitystä. Yhdistys rekisteröitiin 22.5.1973. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin farmaseutti Anna Ojakangas. Johtokunnan jäseniksi valittiin Sisko Isokoski, Simo Kärsämä, Raija Salomaa, Rauha Takala ja Matti Melantie. Varajäseniksi valittiin Martta Keinänen, Armas Latikka ja Tellervo Mäki. Kaupungille esitettiin, että entisen tuberkuloosihuoltotoimiston tilat kunnostettaisiin 30-40 lapsen päiväkodiksi. Päiväkodin ensimmäiseksi johtajaksi valittiin Rauni Leppikangas. Päiväkotitoiminta aloitettiin 30-paikkaisena ja kokopäiväosastoisena Virtalan kiinteistössä 16.10.1972. Yhdistyksen lakkauttamisesta päätettiin syyskokouksessa 15.10.1973. Päätökseen vaikutti se, että Ylivieskan kaupunki oli tehnyt päätöksen päiväkodin ottamisesta kaupungin hallintaan vuoden 1974 alusta ja se, ettei yhdistyksellä ollut varoja jatkaa toimintaa. Päätöskokous pidettiin 27.11.1973, jossa myös päiväkoti päätettiin luovuttaa Ylivieskan kaupungille. Yhdistys aloitti toiminnan uudelleen Ylivieskan seudun kansanterveystyön kuntainliiton päiväkotitoimikunnan pyynnöstä syksyllä 1975. Varsinainen syyskokous pidettiin 26.11.1975. Yhdistyksen jäseniksi merkittiin Ylivieskan sos. dem. naiset ry, SKDL:n Ylivieskan yhdistys ry, Mannerheim-liiton Ylivieskan osasto ry, Kokoomuksen naiset ry, Kalajokilaakson Osuusliike sekä Pelastakaa lapset ry. Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Anna Ojakangas, varapuheenjohtaja Mirja Haataja sekä jäsenet Maija-Liisa Kitinoja, Raija Salomaa, Matti Melantie, Paula Kauppi, Pirkko Lahti. Varajäseninä olivat Paula Laaninen, Maija Matinheikki ja Eeva Maunu. Terveyskeskuksen henkilökunnan lapsille tarkoitettu Terveyskeskuksen päiväkoti, myöhemmin Kirkkopuiston päiväkoti, aloitti toiminnan entisen terveystalon tiloissa 1.12.1976. Anna Ojakankaan jälkeen puheenjohtajaksi valittiin Maija-Liisa Kitinoja 9.11.1976. Vuoden 1980 aikana käytiin neuvottelut päiväkodin siirtämiseksi Ylivieskan kaupungille, ja siirto tapahtui 1.2.1981. Syinä siirtoon olivat paikkaluvun tuplaantuminen, laki lasten päivähoidosta, taloudelliset vaikeudet sekä yksityisen yhdistyksen resurssien vähyys. Siirrosta johtuen yhdistyksellä ei ollut toimintaa vuodesta 1982 alkaen. Yhdistystä ei tällöin kuitenkaan lakkautettu.
Muut:Aineisto on siirtynyt kotiseutuarkistoon yhdistyksen toiminnan siirtyessä Ylivieskan kaupungille. Patentti- ja rekisterihallitus on 4.2.2017 poistanut yhdistyksen yhdistysrekisteristä.
Rajavuodet:1971 - 1982
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjoja, tiliasiakirjoja sekä lasten hoitoon ja hallintoon liittyviä asiakirjoja.
Määrä:0,24 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt