Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Ylivieskan Keskikaupungin (aik. Keskustan) Marttayhdistys (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1965 - 2017
Historia:Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Ylivieskan kauppalantalossa 18.10.1965. Marttayhdistykselle tuli tuolloin nimeksi Ylivieskan Keskustan Marttayhdistys r.y. Johtokuntaan valittiin vuoden 1967 vuosikokoukseen asti puheenjohtajaksi Heljä Pöntinen, varapuheenjohtajaksi Hanna Petäjä sekä jäseniksi Aini Mäki, Laina Juola, Anja Vanhatalo ja Ingeborg Erkinheimo. Varajäseniksi valittiin rouva Anni Koskinen ja Mirjam Juntunen. Yhdistys rekisteröitiin 16.11.1965. Yhdistyksen nimi muutettiin Ylivieskan Keskikaupungin Marttayhdistys r.y.:ksi oikeusministeriön päätöksellä 9.4.1973. Yhdistyksen tarkoituksena on ollut parantaa kotien henkistä ja aineellista hyvinvointia edistämällä kotitalouden yleisiä edellytyksiä sekä kulttuuri- ja kansalaiskasvatusta. Tätä yhdistys on pyrkinyt toteuttamaan järjestämällä kotitalousneuvontaa, kulttuuri- ja kansalaiskasvatusta, välittämällä tietoa ja taitoa kotitaloudesta, järjestämällä neuvonta- ja koulutustoimintaa, esitelmätilaisuuksia, luentopäiviä, kursseja, näyttelyitä ja opintoretkiä sekä muuta vastaavaa toimintaa. Yhdistyksen viimeiset pöytäkirjat ovat vuoden 1990 alusta. Sen jälkeen yhdistyksellä ei ollut toimintaa. Patentti- ja rekisterihallitus poisti yhdistyksen rekisteristä 9.4.2017. Yhdistyksen tilalle perustettiin vuonna 2012 Ylivieskan Martat r.y. vanhan, Ylivieskan Keskikaupungin Marttayhdistyksen, ollessa vielä periaatteessa toimiva yhdistys.
Muut:Aineiston on luovuttanut Merja Viljamaa 8.12.2016.
Rajavuodet:1965 - 1990
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjoja, toimintapäiväkirjoja, historiikin, jäsenluetteloita, tiliasiakirjoja sekä erilaisia muita hallintoasiakirjoja.
Määrä:0,15 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt