Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Ylivieskan Tennishalli Oy (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1987 - 1996
Historia:Yhtiön perustava kokous pidettiin 20.8.1987. Yhdistys rakennutti 2-kenttäisen tennishallin, joka valmistui helmikuussa 1988. Hallille pyrittiin hakemaan uusia soveltuvia käyttömuotoja tenniksen rinnalle, koska hallin käyttöaste oli koko toiminnan ajan liian alhainen. Ylivieskan kaupunki avusti yhtiötä, jotta toimintaa pystyttiin ylläpitämään. Kuitenkin yhdistys ajautui konkurssiin ja säätiön toiminta siirrettiin osaksi Ylivieskan kaupungin liikuntatoimea vuoden 1997 alusta lukien.
Muut:Aineisto on siirretty kotiseutuarkistoon yhtiön lopettaessa toimintansa ja tehtävien siirtyessä Ylivieskan kaupungille. Arkistosta on yhdistetty Ylivieskan kaupungin arkistoon rakentamista koskeva aineisto sekä palkka- ja palkkioasiakirjat.
Rajavuodet:1986 - 1998
Tietosisältö:Arkisto sisältää perustamisasiakirjat, pöytäkirjoja, historiikin, osakeluettelot, lehtileikkeitä, tilinpäätösasiakirjat sekä muita hallinnon asiakirjoja.
Määrä:0,183 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt