Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Raudaskylän Keskikoulu ja Lukio (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1924 - 1974
Historia:Ensimmäinen oppikouluasiaa käsittelevä pöytäkirja, joka on säilynyt, on päivätty 13.8.1924. Siitä ilmenee, että jo aikaisemminkin on keskusteltu oppikoulun perustamisesta. Raudaskylän Kristillisen Keskikoulun kannatusyhdistyksen perustava kokous pidettiin 2.9.1924. Säännöt vahvistettiin 14.9.1924. Niiden mukaan koulun on toimittava herännäishengessä kasvattaen elävää Jumalan pelkoa ja epäitsekästä isänmaan rakkautta. Opetusministeriö hyväksyi 23.10.1924 koulun perustamisen. Koulun nimenä tuli olemaan Raudaskylän Keskikoulu. Koulu aloitti toimintansa ilman erityisiä juhlallisuuksia johtajansa Maunu Pesosen, neljän tuntiopettajan ja 37 oppilaan voimin Kalajokilaakson Kristillisen Kansanopisto tiloissa. Jo 16.11.1924 kannatusyhdistys teki päätöksen oman rakennuksen hankkimisesta. Päätettiin ostaa tontti opiston vierestä tien toiselta puolen. Uusi koulurakennus valmistui niin, että toinen lukuvuosi voitiin aloittaa omassa koulussa. Kolmantena vuonna johtokunta ryhtyi suunnittelemaan lukiota, jotta kolmannelta luokalta voitaisiin siirtyä välittömästi lukioon. Perustamisluvan saaminen osoittautui hankalaksi. Opetusministeriöltä jouduttiin anomaan lukion oikeuksia useaan kertaan, ennen kuin opetusministeri Ailio, joka ilmeisesti periaatteellisista syistä vastusti kristillistä oppilaitosta, esittelytti asian itselleen. Lukion perustamislupa annettiin 11.5.1927. Koulurakennus paloi maan tasalle 7.8.1929. Alkavana vuonna opiskeltiin Krohnin omistamassa talossa, opistolla ja Osuuskassan kiinteistössä, mutta seuraavana vuonna jo siirryttiin vastavalmistuneeseen entistä tilavampaan rakennukseen. Koulun kannatusyhdistys purettiin 27.12.1929, ja varat siirrettiin osakeyhtiölle, jonka nimeksi tuli Raudaskylän keskikoulu ja Lukio Osakeyhtiö. Sen yhtiöjärjestys hyväksyttiin 11.2.1930 kauppa- ja teollisuusministeriössä. Sotien aikana keskikoulun ja lukion opetustyö keskeytyi, olihan kouluhallitus, puolustusvoimat ja sotavankisairaala ottaneet koulunkin tilat käyttöönsä. Vuonna 1951 ryhdyttiin pohtimaan lisärakennuksen rakentamista. Ilmeisesti taloudellista mahdollisuuksien vähyyden vuoksi rakentaminen viivästyi niin, että uusi koulu oli valmis vuonna 1963. Koulun viimeisenä toimintavuotena 1973 ? 1974 oppilasmäärä oli 214. Koulu siirtyi varoineen ja velkoineen Ylivieskan kaupungin omistukseen 1.8.1974 alkaen, jolloin siirryttiin peruskoulujärjestelmään. Vielä muutaman vuoden ennen lakkauttamistaan koulu jatkoi toimintaansa Ylivieskan peruskoulun ja lukion osana. Osa henkilökunnasta siirtyi Ylivieskan kaupungin palvelukseen. Opettajat ovat jatkaneet tietojen merkitsemistä samoihin kirjoihin vielä yhdistymisen jälkeenkin, eikä arkistoyksiköitä ole katkaistu. Tästä johtuen osa asiakirjoista sisältää tietoja Ylivieskan kaupungin koululaitokseen kuuluvan lukion osalta aina vuoteen 1977 saakka.
Muut:Aineisto on siirretty kotiseutuarkistoon yhtiön lopettaessa toimintansa ja tehtävien siirtyessä Ylivieskan kaupungille. Arkistosta on yhdistetty Ylivieskan kaupungin arkistoon rakentamista koskeva aineisto sekä palkka- ja palkkioasiakirjat.
Rajavuodet:1900 - 1977
Tietosisältö:Arkisto sisältää kaikki hallintoon ja opetustoimintaan liittyvät asiakirjat.
Määrä:2,121 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt