Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Huhmarkallio Oy (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1977 - 1994
Historia:Huhmarkallion talviurheilualueen kehittämistoimet alkoivat syksyllä 1976, jolloin Ylivieskan kaupunki valitsi nelijäsenisen toimikunnan laatimaan yleissuunnitelman pohjalta yksityiskohtaisen toteuttamisohjelman ja luonnoksen hankkeen toteuttamisesta. Toimikunnan jäseninä olivat Jouko Lehtonen, Asko Anttila, Pentti Toivanen ja Erkki Heikkilä. Toimikunta päätyi ehdottamaan osakeyhtiön perustamista hoitamaan alueen kehittämistä ja liiketoimintaa alueella. Toiminta alkoi väliaikaisen hallituksen ohjauksessa 28.12.1977. Ensimmäinen hallituksen kokous pidettiin 9.2.1978 ja siihen kuuluivat Erkki Pokki, Pekka Hannula (pj.), Jorma Jylänki, Paavo Kananen ja Pentti Toivanen (siht.). Varsinainen perustava kokous pidettiin vasta 4.1.1979. Yhtiö rekisteröitiin 12.1.1979. Yhtiön päätoimialana oli talviurheilu- ja viihdytyslaitosten ylläpito ja urheiluvälineiden vuokraus. Yhtiön toimitusjohtajana toimi 1985 - 31.7.1989 Asko Anttila. Anttilan eron jälkeen hallitus alkoi pohtia toiminnan sulauttamista kaupungin liikuntatoimen osaksi. Neuvottelut kaupunginhallituksen kanssa alkoivat 4.9.1989, mutta silloin asia ei edennyt. Toimitusjohtajana toimi 15.10.1989 - 30.5.1990 Aulis Hämeenkorpi. Sittemmin tehtävää hoiti hallituksen puheenjohtaja Eero Myllykangas toiminnan sulautumiseen saakka. Hiihtomajan emäntinä toimivat Liisa Löytynoja (1980-1988) ja Marjatta Päivärinta (1980-1986) sekä myös Elsa Kujala ja Anja Isokoski. Hiihtomajan ravintolatoiminta oli vuokrattuna 1990-luvulla Marjatta Isoaholle. 22.6.1992 pidetty yhtiökokous käsitteli yhtiön tilaa ja jatkotoimenpiteitä. Kokouksen yksimielinen päätös oli esittää Ylivieskan kaupungille yhtiön koko osakekannan hankkimista kaupungille sekä luovuttaa yhtiö varoineen ja velkoineen kaupungille. Ylivieskan kaupunki hankki vuoden 1993 aikana omistukseensa Huhmarkallio Oy:n koko osakekannan. Vuoden 1993 toiminnasta vastasi jo Ylivieskan kaupungin liikuntatoimi. 23.6.1993 yhtiökokous päätti luovuttaa yhtiön omaisuuden ja varat Ylivieskan kaupungille yhtiön velkoja vastaavasta kauppasummasta. 27.1.1994 pidetyssä kokouksessa Huhmarkallio Oy:n hallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa kauppakirjan. Huhmarkallio Oy luopui kaikesta toiminnasta 1.1.1994 lähtien ja toiminta kaikkine tehtävineen siirtyi virallisesti Ylivieskan kaupungin liikuntatoimelle.
Muut:Aineisto on siirretty kotiseutuarkistoon yhtiön lopettaessa toimintansa ja tehtävien siirtyessä Ylivieskan kaupungille.
Rajavuodet:1977 - 1994
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjoja, osakeluetteloita, toimintakertomuksia, tilikirjoja sekä muita hallinnon asiakirjoja.
Määrä:0,35 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt