Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Vaskiveden kyläarkisto, Vaskiveden Nuorisoseura ry (Virrat)

Toiminta / elinvuodet:1919 -
Historia:Vaskiveden Nuorisoseura on perustettu 9.2.1919 Virtain Vaskivedellä Törmä-Tyrkön talossa. Aluksi kokoonnuttiin kyläkunnan taloissa, mutta jo kuukauden kuluttua perustamisesta saatiin mahdollisuus ostaa kylän keskustasta kauppapuotirakennus tontteineen Väinö Kangaspeskalta. Samalla seuran omistukseen siirtyi makasiineja, laivalaituri Korpiniemessä, navetta, talli sekä peltoa yli kaksi hehtaaria. Kaupparakennuksesta saatiin pienin korjaus- ja muutostöin toimiva seurantalo. Vuonna 1922 myytiin laivasilta ja makasiinit, 1923 siihen asti talkoilla viljeltyä peltoa, navettakartano ja sauna sekä 1928 Ns:n Tienhaaran tilasta Osuuskaupalle tontti ja makasiinit. Alkuperäisen rakennuksen jatkoksi rakennettiin 1933 sali, näyttämö, eteinen ja veranta. Vanha osa jäi omaan käyttöön ravintolaksi ja osa vuokralle useiksi vuosiksi kauppa- ja toimistotiloina. Lisäsiipeen valmistui 1987 laajennettu näyttämö, esiintyjien pukuhuoneet vessoineen, tiloja yhdistämällä ajanmukainen keittiö sekä alakertaan kerho- ja varastotiloja. Ensimmäisen johtokunnan muodostivat Kalle Haapajärvi, Väinö Kangaspeska, Sanni Katajisto, Hanna Leväluoma, Kalle Myllylä, Aarne Mäkinen (puheenjohtaja eli esimies), Alma Ranta-Tyrkkö ja Onni Tallila. Arpajaiset sekä iltama- ja ohjelmatoiminta on talkootyön ja lahjoitusten lisäksi ollut seuran talouden perusta koko toiminnan ajan. Koulutus ja kasvatuksellinen kurssi- ja kerho-ohjelma on pitänyt sisällään niin kotiseutu- ja raittiustyön kuin myös moninaisten harrastusmuotojen kautta lähes kaiken maaseutukylässä mahdollisen toiminnan kirjon. Niistä koko toiminnan ajan ovat toimintamuotoina säilyneet mm. näytelmä- ja ohjelmatoiminta, urheilun ja liikunnan eri muodot, kansantanssi sekä yhteistyö lähikuntien yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Kotiseututyöstä voisi nostaa esille 1945 kaupanhoitaja Väinö Tuomaalan vetämä kerho, jonka innostamina nuoret kerholaiset kiersivät kylää haastatellen vanhuksia. Näin kertyi yli 800 kansantietoa, jotka koottiin kahdeksi kirjaksi. Näistä käsin sidotuista uniikkikirjoista Aila Sipilä toimitti 1995 Tampereen yliopiston Virtain kulttuurintutkimusaseman TUTKIVI-sarjassa julkaistun painoksen Kotiseututietoa Virtain Vaskivedeltä. Jatko-osa kirjalle julkaistiin 2001 myöhemmin kerätystä aineistosta. Mainittava kotiseututyön ponnistus oli myös 1955 järjestetyt 3-päiväset Vaskivesi-juhlat, joiden aikana esitettiin kylän asutus- ja elinkeinohistoriaan perustuva näytelmällinen ulkoilmaesitys. Juhlien yhteydessä tarjoiltiin myös hämäläiset pidot ja perinteisiin pohjautuvia ohjelmallisia tilaisuuksia oli useita. Vaskiveden vanha kirkkovene Tyrkkö koppeleineen on ollut VNs:n hoidossa jo vuodesta 1933. Vaskiveden 1918 taistelujen muistomerkki on ollut seuran hoidossa 1992 lähtien, mutta jo sen pystyttämiseen 1928 osallistuttiin rahallisesti. Tansseja VNs on järjestänyt koko toimintansa ajan. Ennen tanssittiin aina iltamien lopuksi tunti tai puolitoista, myöhemmin on järjestetty koko illan tansseja. Helluntaina 2009 tulee täyteen 50 vuotta siitä, kun Myllyniemen tanssilavalla tanssittiin avajaistansseja. Vuodesta 1965 lähtien lava on ollut seuralla vuokralla ja talkoovoimin on toimintaa pyöritetty. Vaskiveden Nuorisoseuran historiasta on 1990 julkaistu 70-vuotishistoriikki, ja toimintaa valaisevia artikkeleita löytyy myös 1987 julkaistusta Vaskiveden Kaikuja ?lehdestä. VNs täyttää 90 vuotta helmikuussa 2009 ja Myllyniemen lava toukokuussa 50 vuotta. Juhlavuoden aikana ilmestyy viimeisten vuosikymmenien tiedoilla täydennetty historiikki.
Muut:
Rajavuodet:1919 - 2000
Tietosisältö:Pöytäkirjat, toimintakertomukset ja tiliasiakirjat 1919-1997 Kauppakirjat, lainhuudatusasiakirjat ym Jäsenluettelokirjat (2kpl) 1919-1966 Kerhojen, kurssien, toimikuntien ym. päivä- ja pöytäkirjoja Valokuvia 5 luetteloitua ja osittain digitoitua kansiota, 5 uudempaa kansiota vielä luetteloimatta. Lehtileikkeitä 1939-1994 Myllyniemen tanssilavan vuokrasopimuksia ja työpäiväkirjoja sekä orkesteri-, isäntä- ja järjestysmiesvuorolistoja ym (arkistossa Myllyniemeen liittyvää myös omana yksikkönään) Kaiku seuralehtiä, kerholehtikirjoituksia Kotiseututietoa I ja II alkuperäiset, käsin sidotut kirjat kerholaisten 1945 keräämästä aineistosta. Ohjelma-, iltama- ja juhlatoimintaa, ohjelmia, käsikirjoituksia 1970 ja -80-luvuilta. Kalevan Nuorten toimintapäiväkirjoja ym. Arkiston sisältö on erittäin kattava. Vanhempi arkiston osa siäsltää koko toiminnan tärkeät asiakirjat vuoteen 1959 saakka. 1990 arkistoaineistoa koottiin seuraavan kerran ja koko aineisto arkistoitiin ja luetteloitiin 2002, kun Vaskiveden kyläyhdistys perusti kyläarkiston.
Määrä:42 arkistokansiota
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt