Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Haapajärven kunnan kokoelmaa (Haapajärvi)

Toiminta / elinvuodet:?
Historia:-
Muut:Sisältää pääasiassa sota-ajan aineistoa, mm. kansanhuollon ja työvoimalautakunnan toiminnasta. Katso myös Olkkonen Aate kansio 21.
Rajavuodet:
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjan, luetteloita, kunnallis- ja tilintarkastajien kertomuksen, asialistan, ilmoituksia, kirjeitä, ostolupa-anomuksia , työhakemuksia, päätöksiä, työvoiman käyttö sota-aikana, mottitalkoot, rakentaminen sota-aikana, maatalouteen liittyvät asiat, sääntöjä, vaaleihin liittyvää materiaalia, venäjänkielisen lehden, kunnan tositteita ja laskuja ym.
Määrä:-
Käyttörajoitukset:-

Arkistoyksiköt

B Luettelot
C Pöytäkirjat
Ca Pöytäkirjat
        - Kunnanvaltuuston pöytäkirja / 1936 / -
D Toisteet
Da Tilintarkastuskertomukset
        - Kunnalliskertomus ja tilintarkastajien kertomus / 1953 / -
Db Sekalaisia asiakirjoja
        - Asialista valtuuston kokoukseen / 1954 / -
        - Työvoimapäällikkö Haapasen laatimia asiakirjoja / 1943 / -
Dc Sankaripatsastoimikunnan kirje
        - Sankaripatsastoimikunnan kirje / 1945? / -
E Saapuneet asiakirjat
Ea Ilmoitukset
        - Ilmoituksia / 1940 / -
Eb Ostolupa-anomuksia
        - Ostolupa-anomuksia kansanhuoltolautakunnalle / 1945 / -
Ec Työhakemuksia
        - Työhakemuksia kansanhuoltolautakunnalle / 1945 / -
Ed Muut saapuneet kirjeet
        - Työvoimapäällikölle / -lautakunnalle osoitettuja kirjeitä / 1943-1945 / -
Ee Päätökset
        - KHO:n päätös / 1918 / -
        - Maaherran päätös / 1933 / -
G Tiliasiakirjat
H Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
Ha Työvoiman käyttö sota-aikana
        - Ilmoittautumisia maa- ja metsätöihin  osalomaksi / 1943 / -
        - Komennustodistuksia / 1944 / -
        - Työmääräyksiä ja -velvoituksia / 1944 / -
        - Työtodistuksia / 1943-1944 / -
        - Työvoiman ilmoittautumiskortteja / 1942-1943 / -
Hb Mottitalkoot
        - "Mottitalkoot 1944" -kortteja / 1944 / -
        - Hakkuulupakirjoja / 1944 / -
        - Halonhakkuutodistuksia / 1944 / -
Hc Rakentaminen sota-aikana
        - Ilmoituksia työvoimasta rakennusluontoisilla työmailla / 1943-1944 / -
        - Rakennus-, osto-, ja työvoimankäyttölupia / 1943 / -
        - Rakennuslupiin liittyviä papereita / 1944-1945 / -
        - Rakennustarvikeanomuksia / 1944 / -
        - Tilasto rakennusluontoisista työmaista / 1944 / -
        - Työvoimaluvan hakemuksia rakennustyöhön / 1944 / -
Hd Maatalouteen liittyvät asiat
        - Elokarjan myyntitarjousvihko / 1942 / -
        - Kiertokirje traktorinomistajille / 1944 / -
        - Maatalousministeriön lehtinen / 1944 / -
        - Viljelyssuunnitelma / 1944 / -
He Säännöt
        - Ehdotus terveys- ja sairaanhoidon järjestyssäännöksi / 1892 / -
        - Palojärjestys sekä palolaki ja -säännöt / 1937 / -
Hf Vaaleihin liittyvä materiaali
        - Ehdokasluetteloita / 1956, 1960, 1964, 1966 / -
        - Kunnallisvaalitulos / 1964 / -
        - Kunnan sairaalan ja vanhainkodin vaalitoimikunta / 1966 / -
        - Vaalilautakunnille osoitettuja kirjeitä / 1966 / -
        - Vaalilippuja kunnallisvaaleja varten / 1919-1925 / 6 kappaletta
        - Vaalilippuja seurakunnan kappalaisen vaalissa / - / nippu
        - Vaaliotteen hankintavaltuutuksia / 1960 -luvulta / -
Hg Sopimukset
        - Liite vuokrakirjaan / 1959 / 1 kappale
S Elokuvat ja äänitteet
U Muut asiakirjat