Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Sotainvalidien Veljesliiton Haapaveden osasto (Haapavesi)

Toiminta / elinvuodet:1941-?
Historia:Sotainvalidien Veljesliitto on sotainvalidien yhteinen huolto-, etu- ja veljesjärjestö.
Muut:-
Rajavuodet:1940-2003
Tietosisältö:Arkisto sisältää jäsenkortistoja, pöytäkirjoja, kirjeitä, tiliasiakirjoja, kuntoutuslaitosten esitteitä sekä Sotainvalidi -lehden.
Määrä:-
Käyttörajoitukset:-

Arkistoyksiköt