Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry:n Ylivieskan toimipiste (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:
Historia:Kesäyliopistojen perustamisen lähtökohtana olivat paikalliset koulutustarpeet, erityisesti opetus-alan tarve saada yliopistotasoista täydennys- ja jatkokoulutusta. Monissa tapauksissa kesäyliopistot, paitsi toivat akateemisen koulutuksen korkeakoulupaikkakuntien ulkopuolisille alueille, myös muodostivat luontevan lähtökohdan korkeakoulun saamiselle sijaintipaikkakunnalleen. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry:n ylläpitämä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto perustettiin Ouluun vuonna 1951. Tämä oli kolmas Suomeen perustettu kesäyliopisto. Ylivieskaan toiminta laajeni vuonna 1973. Aluksi toimintaa järjestettiin Ylivieskassa vain kesäisin, mutta 1980-luvulla toiminta vakiintui ympärivuotiseksi. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston tehtävänä on yliopisto-opintojen, ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen sekä kulttuurin ja harrastustoiminnan edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kesäyliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta, ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta, kulttuuri- ja yleisötilaisuuksia sekä harrastustavoitteisia ja valmentavia koulutuksia. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston tavoitteena on alueellisista tarpeista nouseva, monipuolinen ja ajankohtainen sekä ammatillisia että sivistyksellisiä tarpeita palveleva koulutus- ja kulttuuritarjonta. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto on alueellinen vapaan sivistystyön koulutusorganisaatio, jonka viisi aluetoimipaikkaa sijaitsevat Oulussa, Kuusamossa, Raahessa, Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa.
Muut:Arkiston on luovuttanut Irene Myllylä 2.11.2022. Arkisto käsittää Ylivieskan toimipisteen aikaisen aineiston. Muut asiakirjat ovat seuran arkistossa.
Rajavuodet:
Tietosisältö:Aineisto on järjestämättä.
Määrä:
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt