Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Vähäkankaan pitokalustoseura (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:
Historia:Vähäkankaalla pitokalusto oli olemassa jo ennen vuotta 1945. Siihen asti nuoret olivat keränneet varoja iltamien pidolla, mm. emäntä Sylvi Vähäkangas (Tuovila) ja emäntä Liisa Vähäkangas (Heinontalo). Aikaisemmin pitokokkien oli pitänyt kerätä astiasto kylän eri taloista, joka oli vaativa tehtävä. Oli tiedettävä mistä astioita saisi lainaan ja mihin ne pitäisi palauttaa käytön jälkeen. 1.11.1945 pidetyssä kokouksessa keskusteltiin vanhan kaluston kohtalosta. Kokous päätyi pitämään kaluston tallessa, kunnes on selvitetty, saako sota-aikana kalustoja tehtaalta. Asiaa selvittämään valittiin kolmihenkinen toimikunta: Aili Alahäivälä, Hanna Sorvisto ja Niilo Kankaala. Yhtä tärkeänä asiana pidettiin rahavarojen hankkimista kalustoa varten ja kokous päätti, että jäsenmaksuja keräämällä sekä ompeluiltoja järjestämällä saadaan rahavarat astiastoa varten. Pitokalustopiirin rajat olivat Hietala-Kankaanmäki-Huoku-Manninperä ja Vähäkangas. Jäsenmaksun suuruus oli 100 mk. Pitokalustoseuran johtokunnan kokouksessa 24.2.1993 päätettiin yksimielisesti luovuttaa pitokalusto varoineen Vähäkankaan Marttojen hallintaan.
Muut:Arkisto on sisältynyt Vähäkankaan Martat ry:n arkistoon, jonka on 11.2.2021 luovuttanut Mervi Jutila.
Rajavuodet:1945-1993
Tietosisältö:Arkisto sisältää jäsenluetteloita, tavaraluetteloita, pitokaluston tavaraluettelon, pöytäkirjoja ja muita asiakirjoja.
Määrä:0,023 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt