Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Vähäkankaan Nuorisoseura r.y. (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1935 - 2017
Historia:Nuorisoseuraliike syntyi nuorten perustamana vuonna 1881. Liikkeen syntyvaiheet liittyvät kansalliseen heräämiseen ja sivistysaatteen nousuun. Nuorisoseuraliikkeen perustajana pidetään ensimmäisen nuorisoseuran perustajaa, kauhavalaista Matti Sippolaa (s. 17.10.1848 Kauhava, k. 28.7.1908 Kauhava) ja liikkeen aatteellisena oppi-isänä Santeri Alkiota. Nuorisoseuraliike syntyi kansanliikkeenä ja organisoitui vasta myöhempinä vuosina piirijärjestöiksi ja valtakunnallisiksi liitoiksi. Nuorisoseurojen toiminnassa keskeisiä harrastusaloja olivat itsekasvatus- ja sivistysaatteen mukaisesti monimuotoinen kansanvalistustoiminta. Nuorisoseurojen rooli muun muassa lukutaidon ja suomalaisen kirjastolaitoksen kehittäjänä on ollut merkittävä. Liikkeen alkuvaiheessa nuorisoseurojen keskeisiä toimintamuotoja olivat muun muassa lukutuvat ja kansanjuhlat sekä teatteriin ja liikuntaan painottunut harrastustoiminta. Nuorisoseuratoiminta laajeni pian koko maan kattavaksi liikkeeksi. Nykyisin järjestö on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija. (Lähde: https://nuorisoseurat.fi/jarjesto/historia/) Vähäkankaan Nuorisoseuran alkuajan toiminnasta ei ole tietoja. Tiliasiakirjoja on vuodesta 1935 alkaen, joten toimintaa on ollut ennen varsinaista perustavaa kokousta. Nuorisoseuran perustava kokous pidettiin 20.5.1945 Lummukan talossa. Kokouksessa valittiin väliaikainen toimikunta, koska seuran entinen johtokunta oli estetty toimimasta. Toimikuntaan valittiin seuran esimies Jeeli Sorvoja, Eino Sorvoja, Kauko Hannula, Kalervo Vähäkangas ja Elvi Sorvoja. Samassa kokouksessa päätettiin ruveta selvittämään sopivaa tonttia seuran toimipaikaksi. Tähän tehtävään valittiin Kauko Hannula, Erkki Vähäkangas ja Martti Sorvoja. Nuorisoseura osti 20.3.1946 Arvi ja Sylvi Soinilta Ojakylältä Kopakan tilalta riihirakennuksen toimitaloksi. Nuorisoseura osti Jeeli ja Jemina Vähäkankaalta Jussila-nimisestä tilasta RN:o 1026 noin 16 aarin suuruisen, neliön muotoisen palstan metsämaata 1.6.1946. Johtokunta hyväksyi tonttikaupan 16.7.1946 ja toimitalon rakentamisen halvimmalla urakalla. Johtokunnan alaisuudessa toimivat myös urheilu-, huvi-, raittius-, ravintola- ja iltamatoimikunnat. Opintokerho perustettiin 29.10.1946 ja sen johtajaksi tuli Aarne Sorvoja. Nuorisoseuran toimintaan kuuluivat lisäksi mm. vierailuiltamat, ulkoilmajuhlat ja valistustilaisuudet (mm. raittiusvalistus). Nuorisoseura kuului Keski-Pohjanmaan Nuorisoseura-piirijärjestöön.
Muut:Aineiston on luovuttanut Minna Latvala 4.9.2019.
Rajavuodet:1935 - 1983
Tietosisältö:Arkisto sisältää yhdistysrekisteriasioita, pöytäkirjoja, jäsenluetteloita, lehtileikkeitä, järjestettyjen tapahtumien asiakirjoja, opintokerhojen aineistoa, tiliasiakirjoja sekä muita hallinnon asiakirjoja.
Määrä:0,415 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt