Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Löytynperän sonniosuuskunta r.l. (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1949 - 1968
Historia:Sonniosuuskunnan toiminnan tarkoituksena oli hankkia yhteinen siitossonni karjanomistajien käyttöön. Osuuskunnan tavoitteena oli karjakannan parantaminen jalostustyön kautta. Löytynperän kyläkunnan yhteisen sonnin hankkiminen tuli ajankohtaiseksi, kun kukaan karjanomistajista ei pitänyt karjassaan astutuskelpoista sonnia. Välikylän isännät toivat konsulentti Y. Veromaan 19.12.1949 keskustelemaan karjanomistajien kanssa karjanjalostuksesta sekä sonniosuuskunnan perustamisesta ja asia sai niin suuren kannatuksen, että osuuskunta päätettiin perustaa. Löytynperän Sonniosuuskunnan perustava kokous pidettiin Löytynsaaren talossa 27.12.1949, jossa hyväksyttiin myös osuuskunnan säännöt. Ensimmäisessä hallituksessa olivat Eino Löytynoja (Ahola), Esa Löytynoja sekä Heikki Huovinen. Varajäseninä olivat Eino Löytynoja (Alamäkelä) sekä Heikki Hartikainen. Paikalla olleet 19 karjanomistajaa päättivät liittyä heti osuuskunnan jäseniksi. Osuuskunnalle hankittiin Muhoksen Ketolasta (A. Keränen) Suomen karjan sukuinen Ylväs-niminen (s. 14.4.1948) sonni 50.000 markan hintaan. Se palkittiin 5.?6.8.1950 pidetyssä Raudaskylän kotieläin näyttelyssä 3. palkinnolla. Suomen karjan kantakirjaan se merkittiin 15.9.1950 numerolla 2101. Ylväs-sonnin jälkeen osuuskunta hankki Vastus-nimisen sonnin vuonna 1954, Luotto-sonnin vuonna 1955, Askun 1958, Hero-sonnin 1960 ja Iikka-sonnin 1962. Osuuskunnalla olivat vielä Kössi (vuonna 1963) ja Natsi (n. 1966) ?nimiset sonnit. Osuuskunnan kokouksessa 1.2.1968 Löytynperän sonniosuuskunta päätettiin lopettaa ja varat jakaa osuuksien mukaan. Viimeisessä hallituksessa toimivat: Eino Löytynoja (pj.), Esa Löytynoja (varapj.) ja Tauno Harju. Varajäseninä olivat Eino Huovinen ja Kusti Löytynoja. Sonninhoitajana toimi koko osuuskunnan toiminnan ajan Esa Löytynoja.
Muut:Aineiston on luovuttanut Aarne Löytynoja 5.3.2019.
Rajavuodet:1949 - 1968
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjoja, toiminta- ja tilikirjoja, toiminnan tarkastuspöytäkirjoja, sonneja koskevia asiakirjoja ja kirjeenvaihtoa.
Määrä:0,07 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt