Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Helaalan Myllysäätiö r.s. (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1997-2021
Historia:Myllysäätiön perustamisen taustalla oli Helaalan myllyn suojelupäätös 7.9.1990 (ks. Helaalan Mylly Oy). Myllyn kiinteistön tulevaisuudesta käytiin neuvottelu Pietari Päivärinta-Seuran, Vieska Energia Oy:n (Oiva Luhtaselan mukaan pyytämä yhteistyökumppani) ja Ylivieskan kaupungin kesken 10.6.1996. Neuvottelussa tultiin siihen lopputulokseen, että myllyn säilymiseksi tulisi perustaa säätiö. Myllyn kiinteistön omistajan Arsenal Oy:n taholta ilmoitettiin, että he ovat valmiit käsittelemään asian myönteisessä hengessä, mikäli kiinteistöstä tehdään 50.000 markan ostotarjous tulevaa säätiöintiä varten. Kiinteistö siirtyi Vieska Energia Oy:lle 6.3.1997 tehdyllä kauppakirjalla. Ylivieskan kaupunki sekä Pietari Päivärinta-Seura ostivat puolestaan osuutensa Vieska Energialta. Varsinainen säätiön perustamiskokous pidettiin 15.9.1997. Helaalan Myllysäätiön perustamistoimet alkoivat vuonna 1998. Perustajajäseninä olivat Ylivieskan kaupunki, Vieska Energia ja Pietari Päivärinta-Seura. Ensimmäinen virallinen säätiön hallituksen kokous pidettiin 8.1.1999. Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Oiva Luhtasela, varapuheenjohtajaksi Juhani Myllymäki, sihteeriksi Kaisa Uusioja sekä jäseniksi Kalevi Mattila ja Pekka Taskinen. Hallituksen ulkopuolelta rahastonhoitajana toimi Risto Hannula ja talkoopäällikkönä Urho Pajukoski. Perustajajäsenet lahjoittivat ostamansa osuudet säätiölle 12.2.1999. Säätiö rekisteröitiin 21.4.1999. Sen tarkoituksena oli hoitaa ja ylläpitää Helaalan myllyä sekä vaalia myllyperinnettä. Myllykiinteistössä tehtiin erilaisia peruskorjauksia, kuten sisätilojen katto, kantavien rakenteiden pylväiden uusiminen, ison laarin tilalle tarjoilutilan rakentaminen tiskeineen sekä kamareiden ovien teko entisen mallin mukaiseksi. Työt toteutettiin pääsääntöisesti talkootöinä. Rahoitusta korjauksiin saatiin eri hankkeiden kautta. Ylivieskan kaupunginhallitus hyväksyi 30.5.2016 pidetyssä kokouksessa Myllysäätiön hallituksen ehdotuksen lahjoittaa myllyrakennus irtaimistoineen ja tontteineen kaupungille. Samalla asetettiin selvitysmies hoitamaan säätiön purkaminen. Myllysäätiön hallitus päätti 8.6.2016 pidetyssä kokouksessa asettaa säätiön selvitystilaan. Helaalan mylly siirtyi Ylivieskan kaupungille vuonna 2017. Helaalan mylly on toiminut useana kesänä kesäkahvilana. Myllyllä vietetään perinteisesti myös Pietari Päivärinta -Seuran isännöimää Pekan päivän iltaa 29.6. Säätiö on poistettu rekisteristä 5.1.2021.
Muut:Arkisto sisältää säätiörekisteriasioita, omistusasiakirjoja, historiikkeja, lehtileikkeitä, tilinpäätösasiakirjoja, säätiön perustamiseen sekä myllyn suojeluun ja kunnostamiseen liittyviä asiakirjoja.
Rajavuodet:1884-2021
Tietosisältö:Arkiston on luovuttanut Tapio Koistinaho 11.2.2020.
Määrä:0,235 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt