Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:2008 - 2016
Historia:Vieskan liikelaitoskuntayhtymän edeltäjä Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymä on toiminut 31.12.2007 saakka jäsenkuntiensa Alavieskan, Sievin ja Ylivieskan kansanterveyslain mukaisena terveyskeskuksena. Kuntayhtymässä hoidetut terveydenhuoltopalvelut mukaan lukien ympäristöterveydenhuolto, ovat siirtyneet perustetun Peruspalvelukuntayhtymä Kallion hoidettavaksi 1.1.2008 lähtien. Tällöin on myös allekirjoitettu Vieskan liikelaitoskuntayhtymän perussopimus. Sopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa ja myydä omistamiensa kiinteistöjen kiinteistönpitoon liittyvät kiinteistöpalvelut ja muita ns. tukipalveluiksi luettavia palveluja (kuten esim. ruokahuolto, siivous) jäsenkuntiensa Ylivieskan, Sievin ja Alavieskan sekä näiden omistamien yhteisöjen tarpeisiin. Vieskan liikelaitoskuntayhtymän toiminta päättyi 31.12.2016. Tällöin kuntayhtymän tehtävät siirtyivät peruskuntien vastuulle. Kuntayhtymän omistamien kiinteistöjen suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön liittyvät asiakirjat on luovutettu kiinteistöjen tuleville omistajille, Ylivieskan kaupungille ja Sievin kunnalle. Hallinnon asiakirjat on luovutettu Ylivieskan kaupungin kotiseutuarkiston kokoelmiin.
Muut:Sopimus tietopalvelusta ja arkistoaineiston luovuttamisesta on allekirjoitettu 30.11.2016.
Rajavuodet:2007 - 2017
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjat, perustamis- ja lakkauttamisasiakirjat, tilinpäätösasiakirjat sekä muita henkilöstö- ja talousasiakirjoja. 0,359 hm:n lisäksi arkisto käsittää määräajan säilytettävää aineistoa 7,05 hm.
Määrä:0,359 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt