Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Pylvään Saha ja Mylly (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:
Historia:Ensimmäinen asiakirjamaininta Pylvään myllystä on kauppakirjassa vuodelta 1831. Myllyn lisäksi paikalla oli sahatoimintaa. Laitos vaihtoi omistajaa sekä paloi ja jälleenrakennettiin monta kertaa. Yrityksen nimikin muuttui useasti. Toiminta säilyi pääosin samankaltaisena koko ajan. Mylly tuotti sähköä sekä omaan että lähialueiden asukkaiden (osakkaiden) käyttöön. Laitos työllisti parhaimmillaan osakkaiden lisäksi suuren joukon paikkakuntalaisia. Ajoittain tehtiin suuriakin investointeja. Vähitellen laitoksen toiminta päättyi (lopullisesti 1980-luvulla), kun talolliset alkoivat tehdä itse ko. työt eikä myllyä näin ollen tarvittu enää. Viimeiset jäljellä olleet rakennukset purettiin 2008.
Muut:Asiakirjat ovat löytyneet Seppo Ängeslevältä. Aineiston on luovuttanut Eila Lähdemäki 22.5.2014.
Rajavuodet:1918 - 2014
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjoja, omistusasiakirjoja, historiikin, talousasiakirjoja sekä muita hallinnon asiakirjoja.
Määrä:0,24 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt