Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymä (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1967-2007
Historia:Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymä on toiminut 31.12.2007 saakka jäsenkuntiensa Alavieskan, Sievin ja Ylivieskan kansanterveyslain mukaisena terveyskeskuksena. Asiakirjoja ei ole toiminnan aikana eriytetty arkistonmuodostajan vaihtuessa, vaan arkisto on järjestetty ja luetteloitu yhtenäiseksi. Tästä johtuen lopullisen järjestelytyön aikana arkistoja ei enää ole lähdetty hajauttamaan. Toisaalta se olisi ollut suurelta osin mahdotontakin. Arkisto sisältää: 1967 - 1969 Ylivieskan ja Sievin paikallissairaalan kuntainliiton, 1970 - 1972 Ylivieskan seudun paikallissairaalan, 1973 - 1992 Ylivieskan seudun kansanterveystyön kuntainliiton, 1993 - 1996 Ylivieskan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän sekä 1997 - 2007 Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymän asiakirjat. Edeltäjänä on toiminut Ylivieskan kunnansairaala vuoden 1966 loppuun saakka. Kaikki kunnansairaalan aikaiset potilasasiakirjat on luovutettu kuntayhtymän arkistoon (laki kansanterveyslain voimaanpanosta 28.1.1972/67 § 17). Kansanterveyslain voimaantuloon saakka kouluhammaslääkärit ja lastenneuvola (kätilö ja terveyssisaret) oli kokonaan kunnan toimintaa. Sen lisäksi osa terveyskeskuslääkäreistä oli kunnanlääkärilain alaisia. Heidät kunta valitsi virkaan (virkasuhteessa kuntaan) sekä maksoi peruspalkan. Näiden toimintojen osalta hallinnon asiakirjat ovat Ylivieskan kaupungin arkistossa. Kuntayhtymä maksoi lisäpalkan (toimenpidepalkka). Kunnassa laadittu erillinen kirjanpito on luovutettu kuntayhtymälle. Elintarvikelaboratorion toiminta on myyty Kokkolanseudun elintarvike- ja ympäristölaboratoriolle 1.10.2006 alkaen. Pohjanmaan perheneuvolan ja päihdetyön kuntayhtymän lakkauttamisen yhteydessä on perheneuvolan ja päihdetyön asiakas-asiakirjat Alavieskan, Sievin ja Ylivieskan osalta luovutettu Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymän arkistoon 29.12.1999. Muu arkistoaineisto on luovutettu Oulun maakunta-arkistoon. 1.1.2008 lähtien kuntayhtymässä hoidetut terveydenhuoltopalvelut mukaan lukien ympäristöterveydenhuolto, ovat siirtyneet perustetun Peruspalvelukuntayhtymä Kallion hoidettavaksi. Näiden toimintojen osalta on Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymän aikana muodostuneet asiakirjat siirretty Peruspalvelukuntayhtymän arkistoon. Vieskan liikelaitoskuntayhtymän tehtäväksi on siirtynyt omistamiensa kiinteistöjen kiinteistönpitoon liittyvät kiinteistöpalveluiden ja muiden ns. tukipalveluiksi luettavien palveluiden (kuten esim. ruokahuolto, siivous) tuottaminen ja myyminen jäsenkuntiensa Ylivieskan, Sievin ja Alavieskan sekä näiden omistamien yhteisöjen tarpeisiin. Tästä johtuen tilahallintoon liittyvät rakentamista koskevat asiakirjat on liitetty Vieskan liikelaitoskuntayhtymän arkistoon, ja tämän lakkauttamisen jälkeen edelleen Ylivieskan kaupungin arkistoon.
Muut:Kuntayhtymän toiminnan päättymisen jälkeen arkisto on luovutettu Ylivieskan kaupungin kotiseutuarkistoon. Sopimus arkistoaineiston luovutuksesta, tietopalveluista ja rekisterinpidosta on allekirjoitettu 6.3.2012.
Rajavuodet:1948-2008
Tietosisältö:Arkisto sisältää kaikki arkistonmuodostajan hallintoon liittyvät asiakirjat. Asiakirjoissa on kokoushuoneen vieraskirja vuodesta 1948 alkaen sekä muita vastaavia asiakirjoja. Tästä johtuen rajavuodet on ennen arkistonmuodostajan toiminnan alkamista. Mainitun aineistomäärän lisäksi arkistossa on määräajan säilytettäviä asiakirjoja 25 hm.
Määrä:12,28 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt