Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Ylivieskan Kaukolämpö Oy (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1977-1993
Historia:1970-luvun puolivälin energiakriisi nosti kiinnostuksen selvittää muut öljysidonnaisuudesta riippumattomat lämmitysvaihtoehdot. Ylivieskan kaupunginhallitus asetti toimikunnan selvittämään kaukolämmön toteuttamisedellytyksiä 15.12.1975. Kaupungin asunto- ja teollisuusrakentamisen suunnaksi valikoitui rautatien itäpuolinen Koskipuhto. 18.8.1976 kaupunginvaltuusto päätti uudisrakentamisen lämpöhuoltojärjestelmäksi kaukolämmön. Samassa kokouksessa päätettiin kaukolämpötoiminnan organisaatioksi erillinen, kaupungin omistuksessa oleva osakeyhtiö. Ylivieskan Kaukolämpö Oy:n perustamisesta päätettiin 16.12.1976 ja varsinainen perustava kokous pidettiin 2.8.1977. Läsnä olivat Ylivieskan kaupungin edustajina Erkki Mattila, Pertti Törmä, Seppo Pesonen ja Veikko Koskela, vähemmistöosakkaiksi tulleiden Kalajokilaakson Sähkö Oy:n edustajina Paavo Saari ja Matti Ängeslevä, Ylivieskan Sähköosuuskunnan edustajina Aate Kippola, Niilo Voltti ja Juhani Myllymäki sekä Oy Wärtsilä Ab:n edustajana Lauri Peurala. Hallituksen muodostivat Erkki Heikkilä, Toivo Sorvisto, Aarre Oivo, Esko Erkinheimo, Juhani Myllymäki ja Lauri Peurala. Yhtiöjärjestys hyväksyttiin Kauppa- ja teollisuusministeriössä 5.7.1977. Virallisesti Ylivieskan Kaukolämpö Oy merkittiin kaupparekisteriin 19.8.1977 (rekisterinumero 251.318, Y-tunnus 0297506-3). Toiminnan alkuaikoina hallinnon käytännön tehtävät hoidettiin Ylivieskan kaupungin organisaatiossa. Kesällä 1980 valittiin insinööri Mikko Heikkilä ensimmäiseksi päätoimiseksi toimitusjohtajaksi. Talvella 1983 kaukolämmölle aloitettiin rakentamaan omaa laitosrakennusta, joka valmistui saman vuoden syksyllä. Lämpölaitoksen vihkiäisiä vietettiin 13.1.1984. Laajennusosan rakentaminen alkoi 1987. Vuoden 1992 lopulla alkoivat uuden lämpöä ja sähköä tuottavan laitoksen rakennustyöt. Laitos oli käyttökunnossa seuraavan vuoden lopussa. Ylivieskan kaupunginhallitus esitti alkuvuodesta 1991, että Kalajokilaakson Sähkö Oy ostaisi Ylivieskan Kaukolämpö Oy:n koko osakekannan. Osakkeet siirtyivät kyseisen vuoden lopulla kokonaisuudessaan Kalajokilaakson Sähkö Oy:lle. Fuusioituminen virallistettiin Ylivieskan kihlakunnan oikeudessa 13.1.1993 ja merkittiin kaupparekisteriin 14.4.1993. Toiminta jatkui Kalajokilaakson Sähkö Oy:n, myöhemmin Vieska Energia Oy:n lämpöosastona.
Muut:Aineisto on sisältynyt Vieska Energia Oy:n arkiston luovutukseen. Palkka- ja palkkioasiakirjat on liitetty Vieska Energia Oy:n arkistoon.
Rajavuodet:1974-2001
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjoja, historiikkejä, omistusasiakirjoja, sopimuksia, osakeasiakirjoja, rakentamiseen liittyvää aineistoa, henkilöasiakirjoja, tilinpäätösasiakirjoja sekä muita hallintoon liittyviä asiakirjoja.
Määrä:0,262 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt