Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Ylivieskan Sähkö Oy (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1934-1991
Historia:Ylivieskan Sähköosuuskunta toimi 18.3.1934-13.11.1990 saakka, jonka jälkeen nimeksi vaihtui Ylivieskan Sähkö Oy (Y-tunnus 0190522-3). Ylivieskan kaupunki, Ylivieskan Sähköosuuskunta ja Kalajokilaakson sähkö Oy allekirjoittivat 29.12.1989 sopimuksen, jolla Sähköosuuskunnan sähkönjakelu- ja asennustoiminta siirtyivät 1.1.1990 alkaen Kalajokilaakson Sähkö Oy:n hoidettavaksi. Muun liiketoiminnan sulautumisesta tehtiin sopimus vuoden 1990 lopussa. Ylivieskan Sähkön toiminta siirtyi 19.6.1991 Kalajokilaakson Sähkö Oy:lle (myöhemmin Vieska Energia). Yhtiön toiminta lakkasi 1.7.1991. Sähkön jakelu sähkölinjoja myöten oli alkanut Ylivieskassa vuonna 1919 Hamarin Myllyosakeyhtiön laajennettua toimintaansa. Sieltä jaettiin sähköä parin kilometrin säteellä Hamarinkoskessa olleesta voimalaitoksesta. Myös Ylivieskan nykyisen keskustan alueelle haluttiin sähkövirtaa. Antti Murto, Arvi Jaakola, Antti Nuorala ja J. A. Pylväs perustivat Ylivieskan Sähkö Oy:n vuonna 1918 ja se aloitti toimintansa vuonna 1919. Sähköasema sijoitettiin Kalajoen pohjoisrannalle, rautatiesillan itäpuolelle. Jakeluverkosto ulottui Savelaan, Niemelänkylälle ja Ojakylälle. Alusta alkaen sähkön tuotannossa oli vaikeuksia ja yhtiö teki sopimuksen Hamarin Myllyosakeyhtiön kanssa, jolla sähkön tuottaminen siirtyi Hamarille. Samalla Hamari kuitenkin jakoi sähköä entiselle alueelle omilla linjoillaan sekä suurimmalle kuluttajalle, Ylivieskan asemalle. Hamariyhtiö purki sopimuksen vuoden 1932 lopulla ja se oli kuolinisku Ylivieskan Sähkö Oy:lle ja yhtiö joutui konkurssiin 1933. Osittain konkurssiin vaikutti myös alkava pula-aika. Hamarin yhtiö yksin ei kuitenkaan pystynyt vastaamaan sähkön kysyntään. Uuden yhtiön syntyyn vaikutti myös Rautatiehallituksen kirje, jossa ilmoitettiin rautatielaitoksen rakentavan oman voima-aseman paikkakunnalle, ellei sähköä saada luotettavasti aseman tarpeisiin. Asiaan paneuduttiin 9.3.1934 pidetyssä Ylivieskan Osuuskaupan johtokunnan "jatkokokouksessa", jossa sähköosuuskunnan asiaa valmisteltiin varsin pitkälle. Kokouksessa mukana olivat osuuskaupan hoitaja Jussi Piikkilä ja johtokunnan jäsenet Joonas Männistö ja Antti Murto (mukana myös Ylivieskan Sähkö Oy:ssä). Parhaaksi organisaatiomuodoksi yhtiölle todettiin osuuskunta. Ylivieskan Sähköosuuskunnan perustava kokous päätettiin pitää 18.3.1934 Jalmari Jokisen talossa. Sähköä ostettaisiin Korpelan Voimalta - sopimus allekirjoitettiin 28.5.1934. Samoin Rautatiehallituksen kanssa tehtiin sopimus sähkön toimittamisesta sen alueelle. Verkoston käyttölupa tuli valtiolta 14.11.1934. Hallituksen puheenohtajaksi valittiin Antti Murto, jäseniksi Joonas Männistö, Aatu Nousiainen, Kalle Marin ja isännöitsijäksi Jussi Piikkilä. Marinin erottua tehtävästä, tilalle valittiin veturinkuljettaja Janne Koponen. Piikkilän jälkeen osuuskunnan toimitusjohtajaksi tuli Janne Koponen. Ylivieskan kylien sähköistäminen alkoi samalla - viimeisenä sähköistettiin Yrttikorpi 1970. Sähkön saannissa oli edelleen ongelmia 1940-luvun lopulla, Korpelan Voimalta ei saatu lisää sähköä. Osin tästä syystä Ylivieskassa valittiin 1946 toimikunta selvittämään sähkökysymystä. Puheenjohtajana oli Taavi Hamari. Viiden kunnan yhteiskokous valitsi ylikunnallisen toimikunnan selvittämään hanketta. Uuden toimikunnan tulokset jäivät vähäisiksi, kun Revon Sähkö ei pystynyt takaamaan energiamäärää, jota jokilaaksossa olisi tarvittu ja toisaalta Korpelan Voima halusi pitää Ylivieskan ja Nivalan asiakkainaan. Kalajokilaakson taloudellisen aluejärjestön sähkötoimikunta päätti tiedustella sähkön saantia Oulun ja Kokkolan välisestä suurjännitelinjasta, joka oli vasta rakennettu Kalajoen kautta. Janne Koponen toimikunnasta esitteli Kalajokilaakson pitäjien valtuustoissa suunnitelmia oman yhtiön perustamisesta. Valtuustot tekivätkin päätökset Kalajokilaakson Sähkön Oy:n perustamisesta. Ylivieskassa päätös tehtiin 19.12.1949. Kalajokilaakson Sähkön Oy:n perustava kokous oli 8.2.1950. Paikalliset sähköyhtiöt, kuten Ylivieskan Sähköosuuskunta toimivat varsinaisina sähkönjakeluyhteisöinä ja jakoivat Kalajokilaakson Sähkö Oy:n hankkimaa sähköenergiaa. Hamarin Mylly ja Sähkö Oy lopetti sähkön jakelun 28.3.1954 ja myi sähkölinjat Ylivieskan Sähköosuuskunnalle. Ylivieskan Sähköosuuskunnan ja Raudaskylän Sähköosuuskunnan välillä allekirjoitettiin 30.3.1987 sulautumissopimus, jolla Raudaskylän Sähköosuuskunta sulautui Ylivieskan Sähköosuuskuntaan.
Muut:Aineisto on sisältynyt Vieska Energia Oy:n arkiston luovutukseen. Arkisto sisältää kopiot kanta- ja osinkolipuista sekä osakekirjasta 26.11.1919. Nämä ovat aikaisemman konkurssiin menneen yhtiön ajalta. Palkka- ja palkkioasiakirjat on liitetty Vieska Energia Oy:n arkistoon.
Rajavuodet:1919-2000
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjoja, jäsen- ja osakkuusasiakirjoja, historiikkeja, lehtileikkeitä, valokuvia, omistusasiakirjoja, sopimuksia, rakentamiseen liittyvää aineistoa, henkilöasiakirjoja, tilinpäätösasiakirjoja sekä muita hallintoon liittyviä asiakirjoja.
Määrä:0,686 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt