Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Raudaskylän Sähköosuuskunta (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1922-1987
Historia:Vuonna 1922 asennettiin suurjännitejohto Sievistä Aartaminnevan yli Nivalan Välikylälle, josta vedettiin haara Raudaskylälle. Kalajokilaakson Kristillinen Kansanopisto ryhtyi toimenpiteisiin sähköenergian saamiseksi opistolle. Perustamishankkeeseen mukaan yhtyivät myös kyläläiset. Raudaskylän Sähköosuuskunta perustettiin paikalliseksi sähkönjakelulaitokseksi samana vuonna. Perustavasta kokouksesta ei ole säilynyt pöytäkirjaa, mutta ensimmäiset perustajajäsenet liittyivät jäseniksi 31.8.1922. Jäseniä liittyi tuolloin 66, joilla oli osuuksia yhteensä 303. Osuuskunnan säännöt vahvistettiin Oulun Lääninkansliassa 26.10.1922 ja osuuskunta merkittiin kaupparekisteriin 12.12.1922 (47072). Osuuskunnan tarkoituksena oli "sähkön ja sähkötarpeiden hankkiminen jäsenilleen valistus ym. tarkoituksiin". Alkuvuosina jouduttiin ottamaan luottoa rakennustoiminnan rahoittamiseksi. Suurin osa lainoista saatiin yksityisiltä henkilöiltä. Velkojen lyhentämiseksi jouduttiin toimeenpanemaan lisäkantoja. Talous kärsi erityisesti virran hukasta ja siirtohäviöistä. Jatkuvan velan lisäksi taloutta rasitti 1930-luvun lamavuodet. Tällöin jäsenmäärässä alkoi tapahtua laskua, joka vaikutti maksujen perimisen vaikeutumiseen. Useina vuosina jouduttiin myös sähkön säännöstelyyn, sillä Korpelan Voima Oy, josta sähkö hankittiin jaettavaksi, ei pystynyt toimittamaan tarvittavaa määrä sähköenergiaa. Varsinkin syksyisin jouduttiin sähkön säännöstelyyn. 1940-luvun sotavuosina sähkön puute oli varsin yleinen ilmiö ja se vaivasi koko Kalajokilaaksoa. Kalajokilaakson kunnat aloittivat etsiä ratkaisua ongelmaan ja perustivat 9.2.1950 Kalajokilaakson Sähkö Oy:n. Raudaskylän Sähköosuuskunnasta mukana oli silloinen toimitusjohtaja Matti Jylhä, (toimitusjohtajana 1935-1960) joka ajoi aktiivisesti yhtiön perustamista. (Katso Kalajokilaakson Sähkö Oy:n arkisto) 1980-luvun alussa sähkölakien muutosten myötä sähkölaitokset velvoitettiin palkkaamaan kaksi henkilöä, joilla oli tarvittavat pätevyydet. Monet pienet yhtiöt yhdistyivät kustannusten noustessa suurempiin. Raudaskylän osuuskunnan jäsenistö ei ollut halukas myöskään maksamaan ylimääräistä itsenäisenä säilymisestä. Ylivieskan Sähköosuuskunnan ja Raudaskylän Sähköosuuskunnan välillä allekirjoitettiin 30.3.1987 sulautumissopimus, jolla Raudaskylän Sähköosuuskunta sulautui saman vuoden heinäkuussa Ylivieskan Sähköosuuskuntaan.
Muut:Aineisto on sisältynyt Vieska Energia Oy:n arkiston luovutukseen. Palkka- ja palkkioasiakirjat on liitetty Vieska Energia Oy:n arkistoon.
Rajavuodet:1922-2006
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjoja, historiikkejä, omistusasiakirjoja, sopimuksia, jäsenluetteloita, lehtileikkeitä, henkilöasiakirjoja, tilikirjoja, tilinpäätösasiakirjoja sekä muita hallintoon liittyviä asiakirjoja.
Määrä:0,256 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt