Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Eläkeliiton Ylivieskan yhdistys ry (Ylivieska)

Toiminta / elinvuodet:1971 -
Historia:Eläkeliiton ja myös siihen kuuluvien yhdistysten tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen valvominen, sekä heidän asemassaan ilmenevien epäkohtien korjaaminen (Eläkeliiton säännöt 2 §). Eläkeliiton Ylivieskan yhdistyksessä näihin tavoitteisiin pyritään kerhotoiminnalla, liikunnan tukemisella, yhteisillä retkillä ja matkoilla, juhlilla sekä osallistumalla muiden yhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin. Tiekirkon päivystys kesäaikana on jatkunut vuodesta 1973 alkaen. Yhdistyksen oma kuoro on ollut toiminnassa parikymmentä vuotta vuodesta 1977 alkaen. Eläkeläisten etuja valvoo vuonna 2006 perustettu valtakunnallinen etujärjestö EETU. Ylivieskassa toimivat vanhus- ja vammaisneuvostot, joissa yhdistys on edustettuna. Yhdistys on myös mukana erilaisissa projekteissa, joiden tarkoituksena on parantaa vanhusten asemaa ja elinolosuhteita.
Muut:Aineiston on luovuttanut Raili Anias 10.12.2012 .
Rajavuodet:1971 -
Tietosisältö:Arkisto sisältää pöytäkirjoja, jäsenluetteloita, lehtileikkeitä, valokuvia, yhdistysrekisteriasioita, juhlien ja tapahtumien asiakirjoja, tilinpäätösasiakirjoja sekä muita hallintoasiakirjoja.
Määrä:0,39 hm
Käyttörajoitukset:

Arkistoyksiköt